Tel: 32 789 01 23
E-mail: marketing@introl.pl

Od redakcji

To pierwszy w tym roku numer naszego czasopisma. Pragnę więc, w imieniu swoim, całej redakcji oraz pracowników naszej firmy, przekazać Państwu życzenia wszelkiej pomyślności w 2022 roku. Choć okoliczności początku roku nie napawają optymizmem, życzę aby wbrew temu rok 2022 był dla Państwa lepszy od ubiegłych pod każdym względem. Pełni wiary w lepsze jutro zachęcamy do najnowszych artykułów naszych specjalistów.

Temat odwadniaczy był już niejednokrotnie poruszany na łamach „Pod kontrolą”. Z uwagi na szalejące ceny surowców energetycznych, konieczność tworzenia efektywnych energetycznie instalacji jest ważna jak nigdy dotąd. Dotyczy to także instalacji pary wodnej, których poprawna budowa lub modernizacja przynosi realne i wymierne korzyści ekonomiczne całemu zakładowi. Ponieważ para i odwadniacze idą ze sobą w parze, kolejny raz „Temat wydania” traktuje o prawidłowym odwadnianiu systemów parowych. Tym razem autor skupia się na omówieniu problematyki odwadniania w takich elementach parowych jak rurociągi przesyłowe i urządzenia wymiany ciepła.

Czytaj więcej →

Nowości

Precyzyjny przetwornik prędkości powietrza do czystych pomieszczeń serii EE680.
Nowy przetwornik przeznaczony do dokładnych pomiarów niewielkich
ruchów laminarnych powietrza w czystych i ultra czystych pomieszczeniach (Clean and ultra-clean rooms), szafach bezpieczeństwa biologicznego oraz podobnych aplikacjach, w których szczególny nacisk położony jest na zapewnienie niewielkich, kontrolowanych przepływów.

Czytaj więcej →

Temat wydania: Prawidłowe odwadnianie systemów parowych cz. 1

Rysunek 6 Układ podgrzewania produktu w kociołku warzelnym

Nowe regulacje prawne, coraz większe podatki od emisji CO2 i wzrost cen gazu sprawiają, że każdy zakład przemysłowy szuka możliwości oszczędzania energii. Jedną z prostszych rzeczy, którą można wdrożyć jest diagnostyka odwadniaczy i analiza ich prawidłowego stosowania. Podczas przeprowadzanej diagnostyki często spotykamy się z błędami montażowymi, źle dobranymi odwadniaczami dla danej aplikacji, czy też z nieprawidłowymi kieszeniami odwadniającymi. Efektem tego jest obniżona sprawność wymiany ciepła, uderzenia wodne i narastające problemy w utrzymaniu linii pary-kondensatu w należytym porządku. W niniejszym artykule skupimy się na doborze odwadniaczy zarówno na rurociągach przesyłowych, jak i urządzeniach wymiany ciepła. Podpowiemy na co zwracać uwagę przy doborze odwadniaczy i jakie czynniki brać pod uwagę.

Czytaj więcej →

Dobra praktyka: Pomiary w magazynach warzyw i owoców

Owoce i warzywa

Obserwując postęp technologiczny w ostatnich dziesięcioleciach szybko dochodzimy do wniosku, że dotyczy on wszystkich gałęzi gospodarki. Nieustający wyścig we wzroście produkcji i wydajności nie omija więc także branży spożywczej. Cały cykl od siewu, poprzez uprawę, zbiór, transport, magazynowanie, pakowanie i dostawę do odbiorcy uległ zautomatyzowaniu i ukierunkowany jest na wzrost efektywności.
Bardzo często finalne dojrzewanie warzyw czy owoców następuje już po zbiorze plonu, w magazynach. Wywoływane jest sztucznie, gdyż przynosi zyski w procesie produkcyjnym – zwalnia miejsce na nowy siew oraz przesuwa etap dojrzewania bliżej etapu dostawy do Klienta, wydłużając tym samym okres przydatności do spożycia. Jakie czynniki wpływają na jakość magazynowania warzyw i owoców. Jak w tym obszarze pomaga metrologia? Spróbujmy przyjrzeć się tym zagadnieniom.

Czytaj więcej →

Akademia automatyki: Sens wzorcowania i częstotliwość jego przeprowadzania

Wzorcowanie jest to zbiór operacji ustalających, w określonych warunkach, relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy lub układ pomiarowy, albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub przez materiał odniesienia; a odpowiednimi wartościami realizowanymi przez
wzorce jednostek miary. Akredytacja laboratoriów wzorcujących (pomiarowych) ma za zadanie potwierdzić kompetencje laboratorium do wykonywanych konkretnych pomiarów, zarówno na wewnętrzne potrzeby kraju, jak również w celu swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej i na całym świecie. Wzorcowanie, które przeprowadzone są w akredytowanym laboratorium uznawane są więc nie tylko w Polsce, ale również we wszystkich krajach UE oraz krajach, z którymi PCA podpisało porozumienie ILAC MRA.

Czytaj więcej →
Pod kontrolą - magazyn o pomiarach przemysłowych