Tel: 32 789 01 23
E-mail: marketing@introl.pl

Previous slide
Next slide

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Na wstępie pragnę Państwa powitać w nowej dla mnie roli. Do tej pory, przed lekturą każdego nowego numeru „Pod kontrolą”, w imieniu redakcji, witał Państwa Jerzy Janota – nasz człowiek, doświadczony inżynier i naprawdę serdeczny kolega. Jerzy pod koniec ubiegłego roku podjął decyzję o zmianie kierunku swojej zawodowej drogi i zakończył pracę w INTROL. Z tego powodu to właśnie mi przypadł zaszczyt zapraszania do lektury każdego kolejnego numeru naszego czasopisma. Co niniejszym czynię, zachęcając do zapoznania się z przygotowanymi przez naszych specjalistów artykułami pierwszego w tym roku „Pod kontrolą”.

Czytaj więcej →

Aktualności

Nowy katalog produktów
Jest już dostępny nowy katalog produktów z jedną z najszerszych na polskim rynku ofert aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Na ponad 400 stronach 16. edycji naszego katalogu prezentujemy aktualną ofertę urządzeń pogrupowanych w 18 grup. W katalogu znajdziecie Państwo zarówno urządzenia znane na rynku, jak i zupełnie nowe rozwiązania w zakresie kontroli procesu i diagnostyki maszyn.

Czytaj więcej →

Temat wydania: Badanie odwadniaczy, czyli sposób na uporządkowany system parowy

Coraz bardziej restrykcyjne prawo energetyczne i wymogi ochrony środowiska, a także potrzeba oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, wymuszają przeprowadzanie regularnych audytów, kontroli oraz przeglądów instalacji. Zakłady przemysłowe szukające optymalizowania procesów technologicznych kładą duży nacisk na stałą diagnostykę oraz możliwości eliminowania problemów w jak najkrótszym czasie.

Czytaj więcej →

Dobra praktyka: Monitoring termowizyjny ppoż. magazynów paliw alternatywnych oraz składów materiałów łatwopalnych

Od kilku lat istnieje tendencja do wykorzystywania w przemyśle paliw alternatywnych. Jest to podyktowane koniecznością zwiększenia wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii oraz potrzebą maksymalizacji ponownego przetworzenia odpadów. Magazynowanie paliw alternatywnych oraz składowanie odpadów wiąże się jednak ze wzrostem ryzyka samozapłonu.

Czytaj więcej →

Akademia automatyki: Wpływ przejściowego profilu przepływu na dokładność pomiaru. Prostownice strumienia eliminują efekt przejściowy przepływu

Prostownice strumienia są coraz częściej stosowane w aplikacjach z pomiaru przepływu. Wykorzystuje się je aby skorygować nieprzewidziane i niechciane efekty wpływające na profil przepływu, często będące wynikiem braku wymaganych odcinków prostych przed i za punktem pomiarowym.

Czytaj więcej →

Na okładce

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach serwisowych z cyklu AKADEMIA AKPiA.

Szkolenia organizujemy w formie 3 dniowych spotkań podzielonych na panel szkoleń z zakresu pomiarów przepływu, panel szkoleń z zakresu pomiarów poziomu oraz panel końcowy obejmujący szkolenia z zakresu pomiarów fizykochemicznych, wilgotności i ciśnień.

Czytaj więcej →
Pod kontrolą - magazyn o pomiarach przemysłowych