Tel: 32 789 01 23
E-mail: marketing@introl.pl

Od redakcji

Szanowni Państwo

Skończył się stary rok. Dla nas oznacza to, że minął kolejny, już szesnasty, rok istnienia i działania na rynku. Jak każda firma, mieliśmy lepsze i gorsze okresy, ale stale zdobywaliśmy doświadczenie. Nauczyliśmy się rozwiązywać problemy występujące w wielu różnych dziedzinach przemysłu. Mamy znaczące dokonania, którymi możemy się pochwalić. Współpraca ze znaczącymi, światowymi firmami daje nam stały kontakt z najnowocześniejszymi technologiami. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób nagromadzoną przez nas wiedzę i doświadczenia udostępnić wszystkim zainteresowanym zagadnieniami automatyki. Uznaliśmy, że właściwą formą kontaktu i przekazu będzie magazyn – pismo ukazujące się co kwartał, skierowane do automatyków, projektantów, służb zajmujących się utrzymaniem ruchu i studentów. Tak powstało „Pod kontrolą”, którego pierwszy numer macie Państwo właśnie przed sobą.

Czytaj więcej →

Nowości

Inteligentne termoparamagnetyczne przetworniki tlenu firmy Panametrics

Firma INTROL wprowadziła do sprzedaży inteligentne przetworniki tlenu przeznaczone do pracy w trudnych warunkach w przemyśle i w energetyce. Przetworniki serii XMO2 są najbardziej stabilnymi przetwornikami paramagnetycznymi dostępnymi na rynku. Typowe zakresy pomiarowe od 0% do 1% … 100%.

Czytaj więcej →

Temat wydania: POMIARY REFRAKTOMETRYCZNE

… zmierzyć stężenie? Żaden problem!

POMIARY REFRAKTOMETRYCZNE

Urządzenia firmy K-Patents Process Instruments.

Tytuł tego artykułu jest nieco przewrotny. Bo z jednej strony, wielu Czytelnikom pomiar stężenia lub gęstości, „ na wyczucie”, wydaje się nieskomplikowany. W konkluzji niniejszego zostanie to wykazane (a w każdym razie, wskazana zostanie najlepsza metoda pomiaru). Jednak naprawdę, zmierzyć stężenie dokładnie nie jest łatwo. Istnieje wiele metod, lecz większość z nich posiada istotne wady.

Czytaj więcej →

Dobra praktyka: Ile gazu spala się w pochodniach?

Pomiar przepływu spalanego gazu odpadowego jest ważny w fabrykach chemicznych, petrochemii, instalacjach do rafinacji i pozostałych, które wydalają do atmosfery węglowodory inne gazy. Przepływomierze ultradźwiękowe pomagają użytkownikom spełnić wymagania dotyczące emisji do środowiska, zmniejszyć wycieki i zlokalizować miejsca strat technologicznych.

Czytaj więcej →
Pod kontrolą - magazyn o pomiarach przemysłowych