Od redakcji


Szanowni Państwo

Skończył się stary rok. Dla nas oznacza to, że minął kolejny, już szesnasty, rok istnienia i działania na rynku. Jak każda firma, mieliśmy lepsze i gorsze okresy, ale stale zdobywaliśmy doświadczenie. Nauczyliśmy się rozwiązywać problemy występujące w wielu różnych dziedzinach przemysłu. Mamy znaczące dokonania, którymi możemy się pochwalić. Współpraca ze znaczącymi, światowymi firmami daje nam stały kontakt z najnowocześniejszymi technologiami. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób nagromadzoną przez nas wiedzę i doświadczenia udostępnić wszystkim zainteresowanym zagadnieniami automatyki. Uznaliśmy, że właściwą formą kontaktu i przekazu będzie magazyn – pismo ukazujące się co kwartał, skierowane do automatyków, projektantów, służb zajmujących się utrzymaniem ruchu i studentów. Tak powstało „Pod kontrolą”, którego pierwszy numer macie Państwo właśnie przed sobą.

Przeglądając nasz magazyn z pewnością zauważycie główne działy, które będą się pojawiały we wszystkich kolejnych numerach.

Jako pierwszy należy wymienić „Temat wydania”, w którym znajdziecie artykuły poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu pomiarów, uznanym przez nas za aktualne i interesujące.

Dział „Dobra praktyka” będzie poświęcony konkretnym aplikacjom, zrealizowanym przez nas lub jednego z naszych partnerów. Chcemy przedstawiać rozwiązania, których zastosowanie przyniosło zwiększenie bezpieczeństwa obsługi, poprawę funkcjonalności systemu sterowania lub wymierne efekty finansowe. W naszej codziennej pracy stale spotykamy się z zapotrzebowaniem na wiedzę podstawową, teoretyczną.

„Akademia Automatyki” powstała w odpowiedzi na to zapotrzebowanie. Przygotowane przez nas wykłady omówią stosowane metody pomiarowe, wyjaśnią zasady działania różnorodnych urządzeń i podpowiedzą, jak prawidłowo dobierać urządzenie do procesu.

Tytuły „Aktualności” oraz „Nowe produkty” mówią wszystko na temat ich zawartości i nie trzeba niczego więcej dodawać.

Natomiast godnym kilku słów omówienia wydaje się nam ostatni dział „Poznaj nas”. Firmę tworzą ludzie w niej pracujący. Na pewno spotkaliście już Państwo nasze koleżanki i kolegów przy okazji omawiania technicznych zagadnień. W tym miejscu pokażemy ich z innej strony, opowiemy o ich pasjach i zainteresowaniach, być może zbieżnych z Waszymi. Jesteśmy przekonani, że łatwiej jest rozmawiać z osobą, którą się zna.

I jeszcze tylko kilka słów na zakończenie. Mamy nadzieję, że staniecie się Państwo odbiorcami aktywnymi. Liczymy na Wasze uwagi, spostrzeżenia, a także wymagania co do poruszanej tematyki. Będziemy się starali by ten magazyn był interesujący i żywy, by swoim wyglądem zachęcał do lektury oraz, by przekazywana w nim wiedza pomagała Czytelnikom utrzymać ważne dla nich sprawy „pod kontrolą”.

Jerzy Janota