Tel: 32 789 01 23
E-mail: marketing@introl.pl

Previous slide
Next slide

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy,
Mam nadzieję, że w ostatnim tegorocznym numerze także znajdziecie Państwo interesujące dla siebie artykuły. Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami kolejny rok i w imieniu całej redakcji i pracowników INTROL sp. z o.o. życzę Państwu samych sukcesów w końcówce tego i w całym przyszłym roku. Pomiar lepkości online jest na tyle mało znaną technologią, że wielu przedstawicieli polskich zakładów podchodzi do niego z dystansem, nie wierząc w możliwości sprawnego pomiaru lepkości bezpośrednio w procesie.

Czytaj więcej →

Aktualności

Grupa INTROL i inteligentne miasta
Miło nam poinformować o rozszerzeniu obszaru działalności Grupy INTROL o zupełnie nową dziedzinę z pogranicza automatyki i informatyki.
Nowa, spółka Smart In Sp z o.o. Sp. k. zajmuje się wdrażaniem inteligentnych systemów monitoringu i analiz, szczególnie w zakresie kompleksowych rozwiązań monitoringu wizyjnego i wspomagania decyzji dla służb miejskich i porządkowych.

Czytaj więcej →

Nowości

Czujniki wizyjne z serii FQ2 firmy Omron posiadają zaawansowane funkcje kontroli, odczytu i weryfikacji kodów, które wcześniej były dostępne tylko w systemach wizyjnych wyższej klasy. Ponad 100 opcji czujników zapewnia użytkownikom najwyższy poziom elastyczności, sprawiając, że czujniki świetnie sprawdzają się w wielu zastosowaniach.

Czytaj więcej →

Temat wydania – Korzyści ze stosowania procesowych pomiarów lepkości

W numerze 02/2012 naszego magazynu pojawił się pierwszy artykuł dotyczący przemysłowych pomiarów lepkości. Opisane zostały wówczas teoretyczne podstawy stosowanych metod pomiarowych i wykorzystujące te metody urządzenia. Przedstawiono także powody, dla których warto stosować pomiar lepkości on-line. Czy praktyka potwierdziła słuszność tamtych rozważań?

Czytaj więcej →

Akademia automatyki – Elementy spiętrzające

Elementy spiętrzające przepływ i powodujące powstanie statycznego ciśnienia różnicowego noszą ogólną nazwę zwężek pomiarowych. Pomiar przepływu za ich pomocą to metoda dokładna, ma bardzo szerokie zastosowanie i nadaje się do dowolnych cieczy, gazów i par, przy dowolnym ciśnieniu i temperaturze panujących w rurociągach o przekroju poprzecznym – kołowym. Jaka jest zasada działania zwężek pomiarowych?

Czytaj więcej →

Dobra praktyka – Ocena możliwości kontroli przepływu materiałów sypkich w transporcie pneumatycznym.

W wielu procesach przemysłowych powstają materiały sypkie i pylaste, które są produktem końcowym (cement, wapno, nawozy sztuczne itp. materiały) lub materiały odpadowe (popioły lotne, pyły z odpylania i odsiarczania spalin z kotłów i pieców przemysłowych itp.). Produkcja materiałów sypkich i pylastych lub powstawanie odpadów o takiej konsystencji w procesach przemysłowych zawsze wiąże się z koniecznością transportowania ich wewnątrz zakładów pomiędzy obiektami instalacji technologicznych.

Czytaj więcej →
Pod kontrolą - magazyn o pomiarach przemysłowych