Tel: 32 789 01 23
E-mail: marketing@introl.pl

Od redakcji

Rok 2019 chyli się ku końcowi. Dziękując Państwu za cały rok świetnej współpracy zapraszamy do ostatniego w tym roku wydania „Pod kontrolą”. Roztwory w przemyśle to rzecz stara jak świat. Mieszaniny przynajmniej dwóch związków chemicznych występują w wielu procesach technologicznych, a stężenie jednej substancji rozpuszczonej w drugiej stanowi nierzadko kluczowy parametr dla całego procesu. Wszędzie tam, gdzie konieczny jest pomiar stężenia substancji zastosowanie mają pomiary refraktometryczne. O refraktometrach procesowych, ich zasadzie działania oraz zastosowaniach w różnych procesach traktuje „Temat wydania”.

Czytaj więcej →

Aktualności

Nowe możliwości dla produktów firmy K-Patents
W ciągle zmieniającym się świecie procesy przejmowania mniejszych firm przez większe korporacje na stałe wpisały się w codzienne życie biznesowe. Tym razem stało się tak z naszym wieloletnim partnerem w zakresie pomiarów stężenia cieczy, firmą K-Patents Process Instruments, która jest pionierem w zakresie procesowych pomiarów refraktometrycznych na świecie. Przejęcie nastąpiło w grudniu 2018 roku.

Czytaj więcej →

Temat wydania: Teoretyczne i praktyczne podstawy pomiarów refraktometrycznych

Refraktometr mierzy zasadniczo stężenie dwóch związków chemicznych stanowiących jednorodną mieszaninę zwaną roztworem. Pomiar odbywa się pośrednio poprzez wyznaczenie współczynnika załamania światła, który jest charakterystyczny dla danego roztworu w danej temperaturze. Możliwy jest również pomiar roztworów wieloskładnikowych, wówczas mówimy o wyznaczeniu sumy kontrolnej całego roztworu. Potencjalne zastosowania pomiarów refraktometrycznych w różnych branżach są niezliczone.

Czytaj więcej →

Dobra praktyka: Pomiar aktywności wody w oleju hartowniczym

O pomiarze zawartości wody w oleju pisaliśmy już na łamach „Pod Kontrolą” w 2011 roku. Od tego czasu minęło kilka lat, podczas których rozwiązania oparte o przetworniki zawartości wody w oleju zastosowaliśmy już w wielu zakładach. Przyjrzyjmy się zatem jednej ze zrealizowanych aplikacji, przy okazji odświeżając teoretyczne zagadnienia związane z pomiarem zawartości wody w oleju.

Czytaj więcej →

Akademia automatyki: Analiza gazu saturacyjnego do prowadzenia pieca wapiennego i sterowania procesem produkcji cukru

Słodki smak jest atrakcyjny dla człowieka od zawsze. Szacuje się, iż pierwszy cukier został wyizolowany około 3 000 lat przed naszą erą na terenach południowej Azji. Surowcem, z którego wytwarzano cukier była trzcina cukrowa rosnąca w regionach tropikalnych i subtropikalnych. Do połowy XVIII wieku trzcina cukrowa była jedynym źródłem cukru.

Czytaj więcej →

Na okładce

Dzięki podgrzewanemu sensorowi, przetwornik EE872 nadaje się do pracy w warunkach wysokiej wilgotności, a nawet kondensacji. Klasa ochrony IP65 oraz filtr teflonowy zapewniają doskonałą ochronę w zanieczyszczonym środowisku. Metoda pomiaru oparta o pomiar w podczerwieni za pomocą dwóch fal o różnych długościach zapewnia dobrą stabilność i dokładność pomiaru przez długi okres użytkowania.

Czytaj więcej →
Pod kontrolą - magazyn o pomiarach przemysłowych