Od redakcji


Drodzy Czytelnicy!

Rok 2019 chyli się ku końcowi. Dziękując Państwu za cały rok świetnej współpracy zapraszamy do ostatniego w tym roku wydania „Pod kontrolą”. Roztwory w przemyśle to rzecz stara jak świat. Mieszaniny przynajmniej dwóch związków chemicznych występują w wielu procesach technologicznych, a stężenie jednej substancji rozpuszczonej w drugiej stanowi nierzadko kluczowy parametr dla całego procesu. Wszędzie tam, gdzie konieczny jest pomiar stężenia substancji zastosowanie mają pomiary refraktometryczne. O refraktometrach procesowych, ich zasadzie działania oraz zastosowaniach w różnych procesach traktuje „Temat wydania”.

Występowanie wody w oleju to niebezpieczne zjawisko, które opisywaliśmy już na łamach naszego czasopisma. Autor „Dobrej praktyki” przypomina najważniejsze kwestie związane z różnymi stanami wody występującej w oleju i zagrożeniach jakie niosą one za sobą dla maszyn i procesów. Artykuł wskazuje także najbardziej optymalną metodę pomiaru aktywności wody w oleju, przytaczając praktyczny przykład wdrożenia układu pomiarowego w jednym z polskich zakładów produkcyjnych.

Ktoś kiedyś powiedział, że „Polska cukrem stoi”. I chyba tak jest w rzeczywistości, bo nasz kraj jest jednym z głównych w Europie producentem cukru wytwarzanego z buraków cukrowych. Proces technologiczny wytwarzania cukru z buraków jest wieloetapowy, a jednymi z kluczowych faz są defekacja, saturacja I i saturacja II, w których wykorzystywany jest gaz saturacyjny. To właśnie o konieczności ciągłej analizy składu gazu saturacyjnego w procesach produkcji cukru traktuje „Akademia automatyki”.

Zapraszam do lektury
Wojciech Mutwicki
wiceprezes zarządu