Tel: 32 789 01 23
E-mail: marketing@introl.pl

Previous slide
Next slide

Od redakcji

Witając po wakacjach zapraszamy do lektury artykułów trzeciego w tym roku wydania „Pod kontrolą”. Ultradźwiękowe przepływomierze do gazów i cieczy zyskują coraz większą popularność zarówno w naszym kraju, jak i w każdym regionie globu. Wśród ich wielu zalet nie sposób nie wymienić jednej najważniejszej – są bezinwazyjne, czyli nie wymagają ingerencji w rurociąg. To właśnie bezinwazyjność jest główną przewagą ultradźwięków nad innymi metodami, gdyż pozwala na testy i docelowy montaż w aplikacjach, gdzie niemożliwe jest zatrzymanie przepływu.

Czytaj więcej →

Aktualności

Firma AMETEK Land, we współpracy z producentem szkła Simpson Combustion and Energy i producentem szkła Encirc, zdobyła w dniu 15 czerwca 2017 roku nagrodę Glass Focus Awards przyznawaną przez brytyjską firmę British Glass.
Wielokrotnie nagradzany projekt współpracy obejmował obrazowanie termiczne w czasie rzeczywistym przy użyciu bliskiej podczerwieni AMETEK Land (NIR-B), aby zoptymalizować proces pracy pieca w miejscu Encirc’s Elton w Cheshire, w Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej →

Nowości

Nowa wersja przepływomierza do paliw VZF
W tym roku z firmy Aquametro wydzieliła się nowa spółka Aquametro oil&marine, specjalizująca się w pomiarach przepływu paliwa i oleju. Równolegle ze zmianami strukturalnymi
nastąpiły znaczące zmiany produktowe.

Czytaj więcej →

Temat wydania: Pierwsza aplikacja czterokanałowego gazowego przepływomierza bezinwazyjnego typu Clamp-on

Technika pomiaru przepływu przy wykorzystaniu metody ultradźwiękowej zdążyła już na dobre zagościć w wielu aplikacjach przemysłowych. W niektórych branżach takich jak gazownictwo zastosowanie przepływomierzy ultradźwiękowych (inwazyjnych) zostało usankcjonowane normami branżowymi, głównie w kontekście pomiarów rozliczeniowych, w których najważniejszą kwestią jest dokładność pomiaru.

Czytaj więcej →

Dobra praktyka: Kontrola awaryjnych wypływów gazów niebezpiecznych, czyli neutralizacja chloru w SUW

Powszechnie znane jest, że przemysł chemiczny wytwarza, używa w różnych procesach oraz magazynuje duże ilości różnych gazów niebezpiecznych – trujących, wybuchowych, drażniących, parzących. Mniej znany jest fakt stosowania takich gazów w branżach nie kojarzonych z chemią, na przykład w przemyśle spożywczym (dwutlenek siarki jako środek grzybo- i bakteriobójczy), czy w uzdatnianiu wody (gazowy chlor do dezynfekcji wody, amoniak do wytwarzania chloramin, dwutlenek siarki do dechloracji).

Czytaj więcej →
Pod kontrolą - magazyn o pomiarach przemysłowych