Aktualności


Obrazowanie Termowizyjne firmy AMETEK Land z nagrodą Glass Focus za innowacyjność

Firma AMETEK Land, we współpracy z producentem szkła Simpson Combustion and Energy i producentem szkła Encirc, zdobyła w dniu 15 czerwca 2017 roku nagrodę Glass Focus Awards przyznawaną przez brytyjską firmę British Glass.

Wielokrotnie nagradzany projekt współpracy obejmował obrazowanie termiczne w czasie rzeczywistym przy użyciu bliskiej podczerwieni AMETEK Land (NIR-B), aby zoptymalizować proces pracy pieca w miejscu Encirc’s Elton w Cheshire, w Wielkiej Brytanii.

NIR-B firmy AMETEK Land ma na celu ciągle badać 300 000 pirometrycznych pomiarów temperatury, a następnie generować obraz o bardzo wysokiej rozdzielczości na podstawie tych informacji.

 

 

Wręczając nagrodę, przewodniczący panelu sędziowskiego Dave Fordham z Glass Worldwide stwierdził: „Sędziowie byli pod wrażeniem, w jaki sposób NIR B Glass może zwiększyć zdolność do lepszej kontroli pracy pieców w przyszłości – a także możliwości redukcji emisji, co jest obecnie priorytetem w wielu zakładach”.

 

Pierwszy patent dla INTROL

We współpracy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. opracowany został „Sposób i urządzenie do pomiaru przepływu masowego materiału sypkiego zwłaszcza sorbentu transportowanego pneumatycznie lub grawitacyjnie przewodami rurowymi”. Rozwiązanie to zostało wysłane do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski i z dniem 30 czerwca 2017 roku patent został przyznany. Współtwórcami patentu, obok pracowników PGE GiEK S.A., są inżynierowie z Introl – Panowie Rafał Walniczek, Sławomir Wąsowicz i Mateusz Galonska. Serdecznie gratulujemy kolegom niewątpliwego sukcesu.