Nowości


Nowe modele pirometrów stacjonarnych

W ofercie stacjonarnych pirometrów przemysłowych marki Ametek Land pojawiły się dwa nowe modele: pirometr SPOT+ M390 i pirometr wysokotemperaturowy SPOT+ M390 HT.
Będące częścią rodziny inteligentnych pirometrów SPOT+ nowe modele SPOT+ M390 wypełniają lukę i zastępują wycofany System 4 FTS (do pomiarów elementów w piecach). Pirometry działają na długości fali 3,9 μm w zakresie temperatur 150…1800°C lub 300…2500°C (dla wersji HT) i oferują zwiększone możliwości pomiarowe.
Podobnie jak wszystkie pirometry SPOT i SPOT+, modele te są samodzielnymi urządzeniami o zaawansowanych funkcjonalnościach i wydajności, w tym bezpośrednim, szybkim i kompleksowym przetwarzaniu danych w urządzeniu.
Wszechstronność pirometrów SPOT+ M390 czyni je szczególnie odpowiednimi do optymalizacji pracy pieca i szerokiego zakresu zastosowań, obejmujących: obróbkę cieplną, nagrzewanie indukcyjne, dodatkową obróbkę metali i nie tylko.

Modułowy system monitorowania jakości wody pitnej

Branża wodno-ściekowa zyskuje nowe, innowacyjne rozwiązanie zapewniające pełną kontrolę online jakości wody pitnej. Pipe::scan to modułowy system do monitorowania jakości wody pitnej w dowolnym punkcie sieci dystrybucyjnej. Mierzy do 10 parametrów w jednym urządzeniu: OWO, DOC, UV254, mętność, kolor, chlor, pH/redoks, przewodność, temperaturę i ciśnienie.
System, w zależności od wymagań użytkownika, może być złożony z maksymalnie 4 czujników. Pipe::scan zapewnia dokładny pomiar zgodny ze standardami w odniesieniu do pomiarów laboratoryjnych, monitorowanie substancji organicznych i zmętnienia oraz wykrywanie zdarzeń niepożądanych z alarmami w czasie rzeczywistym.
Montaż systemu monitorowania wody pitnej pipe::scan oraz poszczególnych czujników można przeprowadzić bez przerywania przepływu/ciśnienia. Dane z pomiarów w czasie rzeczywistym mogą być przesyłane do dowolnej centralnej bazy danych za pośrednictwem niemal dowolnego protokołu komunikacyjnego za pomocą terminala con::cube. Dzięki modułowej budowie, łatwemu montażowi i możliwości pomiaru wielu parametrów wody metoda oparta o wielopunktowe rozmieszczenie systemów pipe::scan to idealne rozwiązanie do monitorowania wody pitnej w dowolnym punkcie sieci.