Na okładce


Era II:

Nowa era w pomiarach poziomu materiałów sypkich

Potrzebujesz urządzenia do pracy w ekstremalnych warunkach?
VEGAPULS 68 dostarcza wiarygodnych informacji na temat poziomu nawet w silnie zapylonych silosach zawierających lotne popioły, cement, wapno lub mąkę. Unikalne właściwości nowego radaru otwarły mu drogę do aplikacji, które dla innych pozostają niedostępne.

Radar VEGAPULS 68 jest urządzeniem kompaktowym, wykonanym w technice 2-przewodowej i posiadającym niezbędne certyfikaty ATEX dla stref pyłowych.