Od redakcji


Szanowni Państwo
Oddajemy Państwu drugi numer naszego magazynu. Tworząc go, staraliśmy się uwzględnić wszystkie uwagi, spostrzeżenia i propozycje, które zechcieliście Państwo nam przekazać po lekturze inauguracyjnego, pierwszego wydania. Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany stanowią krok we właściwym kierunku.

Stosowanie urządzeń pomiarowych w strefach, w których występuje zagrożenie wybuchem, jest coraz powszechniejsze. Pojawia się jednak problem, co zrobić, jeżeli zainstalowane urządzenia wymagają kalibracji lub sprawdzenia. Czy konieczne jest demontowanie takich urządzeń? Okazuje się, że nie. Jak przeprowadzić kalibrację w strefie zagrożonej wybuchem? Temu tematowi jest poświęcony główny artykuł wydania.

W dziale „Dobra praktyka” zajmujemy się tym razem problemem wykrywania wody w instalacjach olejowych. Sprawa jest o tyle poważna, że obecność wody prowadzi do szybkiego uszkodzenia
instalacji hydraulicznych, silników lub transformatorów. Pokazujemy zastosowania unikalnych czujników firmy E+E prowadzące do ograniczenia kosztów remontów i obsługi.

Zamieszczony w „Akademii Automatyki” wykład na temat urządzeń i pomiarów izotopowych stanowi kontynuację tematu z pierwszego numeru. Tym razem autor omawia elementy izotopowych
układów pomiarowych oraz pokazuje przykładowe aplikacje przemysłowe w oparciu o własne doświadczenia.

Ponadto Czytelnicy znajdą informacje na temat ważnych dla nas wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim kwartale, a także sporo ciekawych wiadomości o najnowszych urządzeniach pomiarowych wprowadzanych na rynek przez naszych partnerów.

Na zakończenie jeszcze kilka słów na temat subskrybcji magazynu „Pod kontrolą”. Wszyscy zainteresowani mogą jej dokonać na stronie internetowej  www.podkontrola.pl . Istnieje możliwość zamówienia wersji drukowanej lub elektronicznej. Ze strony można także pobrać numer bieżący (lub poprzedni) w postaci pliku PDF.

Można też zwrócić się wprost do nas, wysyłając e-maila na adres introl@introl.pl

Zapraszam do lektury!
Jerzy Janota