Aktualności


Targi Automaticon 2007

W dniach od 13 do 16 marca odbyły się w warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI kolejne Targi Automaticon. Jako największa impreza branżowa, targi zgromadziły prawie wszystkich liczących się producentów i dystrybutorów urządzeń automatyki i systemów sterowania – swoje ekspozycje przygotowało przeszło 300 wystawców. INTROL na swoim stoisku zaprezentował najnowsze produkty swoich najważniejszych partnerów. Największym zainteresowaniem cieszył się radar do pomiaru poziomu materiałów sypkich Vegapuls 68 – produkt niemieckiej firmy VEGA. Radar ten jest najlepiej sprzedającym się na świecie miernikiem poziomu – w ubiegłym roku sprzedano ponad 6000 sztuk.

Kolejnym nowym urządzeniem była kamera termowizyjna SAT-280, która budziła szczególne zainteresowanie osób zajmujących się utrzymaniem ruchu oraz oceną stanu izolacji i obudów. Zwiedzający mieli możliwość praktycznego przetestowania kamery oraz dostarczanego wraz z nią oprogramowania do opracowywania raportów pokontrolnych. Do nowości zaliczał się z pewnością kalibrator MC5 firmy Beamex. Urządzenie jest znane na rynku od dawna, zwłaszcza ze swojej doskonałej jakości. Cechą szczególną prezentowanego kalibratora była możliwość kalibracji przetworników pomiarowych poprzez sieć Profibus i Foundation Fieldbus. MC5 Beamex to pierwsze tego typu urządzenie na rynku.

Z uwagi na rosnące potrzeby polskiego rynku, wzrasta zainteresowanie nim wśród producentów aparatury pomiarowej. Świadczy o tym coraz większa liczba przedstawicieli tych firm odwiedzających targi. W tym roku gościliśmy na naszym stoisku panią Marję Kivenheimo z firmy K-Patents, producenta refraktometrów procesowych, oraz pana Bo Boheima z firmy Inor, znanej przede wszystkim z nowoczesnych przetworników temperatury. Urządzenia obu wymienionych firm były eksponowane podczas Automaticonu.

Dziękując wszystkim odwiedzającym, zapraszamy ich jednocześnie do spotkania w przyszłym roku. Już teraz możemy zapewnić, że zainteresowani najnowszymi produktami nie zawiodą się!

 

Wizyta w zakładach GE

Introl już od roku współpracuje z firmą GE w zakresie przepływomierzy ultradźwiękowych, mierników wilgotności oraz analizatorów gazów. Po managerach produktów przyszła kolej na przedstawicieli regionalnych, by zapoznać się szczegółowo z produktami GE. W połowie kwietnia grupa naszych kolegów miała okazję odwiedzić zakłady GE Panametrics w Shannon, w Irlandii.

Największą zaletą wizyty była możliwość przyjrzenia się z bliska procesowi produkcji urządzeń oraz procedurom kalibracji na stanowiskach laboratoryjnych, a także bezpośredniego kontaktu z pracownikami obsługującymi nas, jako dystrybutora GE.

 

RAControls

W pierwszym kwartale tego roku rozpoczęła działalność nowa firma o nazwie RAControls Spółka z o.o. Firma powstała w wyniku porozumienia z Rockwell Automation, znanym na całym świecie producentem systemów sterowania, napędów oraz osprzętu elektrycznego. Podpisany kontrakt ustanawia RAControls Autoryzowanym Dystrybutorem, jedynym dostawcą sprzętu RA na terenie Polski.

Zadania, które nowa firma będzie realizować, to przede wszystkim:

  • zapewnienie pełnego dostępu do oferty Rockwell Automation (Allen-Bradley) oraz jej partnerów, współpracujących w ramach programu Encompass tj. firm Prosoft, Hilscher i KEPware,
  • udzielanie wsparcia technicznego wszystkim klientom i integratorom systemów,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu poszczególnych grup produktowych.

Najmocniejszym atutem spółki RAControls są jej pracownicy, ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży, dogłębną znajomością zagadnień technicznych oraz zastosowań, programowania i obsługi sprzętu Rockwell Automation. Firma prowadzi działania zmierzające do maksymalnego skrócenia terminów dostaw. Jednym z elementów tej strategii jest budowa własnego magazynu w Katowicach.

 

ATEX dla przepływomierzy termicznych

Przepływomierze termiczne, produkowane przez firmę FCI, są stosowane przede wszystkim do różnego rodzaju gazów. Często pojawia się konieczność umieszczania tego typu urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem. Jednak, aby było to możliwe, urządzenia muszą posiadać stosowne dopuszczenia.

 

 

Przepływomierze ST50 i ST75 uzyskały certyfikaty ATEX do stosowania w strefach niebezpiecznych zgodnie z dyrektywą 94/4 EC. Przyrządom nadano następujące cechy: II 3 G EEx nA II T6 dla stref gazowych oraz II 3 D T65°C dla stref pyłowych.