Na okładce


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach serwisowych z cyklu AKADEMIA AKPiA.

Szkolenia organizujemy w formie 3 dniowych spotkań podzielonych na panel szkoleń z zakresu pomiarów przepływu, panel szkoleń z zakresu pomiarów poziomu oraz panel końcowy obejmujący szkolenia z zakresu pomiarów fizykochemicznych, wilgotności i ciśnień.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z zakresu automatyki przemysłowej – w formie prezentacji oraz warsztatów praktycznych. W trakcie szkoleń Uczestnicy mogą również skorzystać z indywidualnych konsultacji.
Każdy z Uczestników otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Wszelkich informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu
32 789 0 127 lub pod adresem e-mail: marketing@introl.pl

Planowane terminy szkoleń:

• 7-9 marca 2018 r.
• 4-6 kwietnia 2018 r.
• 17-19 października 2018 r.
• 14-16 listopada 2018 r.

Lokalizacja szkoleń:

siedziba INTROL Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach, ul. Kościuszki 112