Od redakcji


Drodzy Czytelnicy!

Na wstępie pragnę Państwa powitać w nowej dla mnie roli. Do tej pory, przed lekturą każdego nowego numeru „Pod kontrolą”, w imieniu redakcji, witał Państwa Jerzy Janota – nasz człowiek, doświadczony inżynier i naprawdę serdeczny kolega. Jerzy pod koniec ubiegłego roku podjął decyzję o zmianie kierunku swojej zawodowej drogi i zakończył pracę w INTROL. Z tego powodu to właśnie mi przypadł zaszczyt zapraszania do lektury każdego kolejnego numeru naszego czasopisma. Co niniejszym czynię, zachęcając do zapoznania się z przygotowanymi przez naszych specjalistów artykułami pierwszego w tym roku „Pod kontrolą”.

 

Temat odwadniaczy był już niejednokrotnie poruszany na łamach „Pod kontrolą”. Po omówieniu roli odwadniaczy jaką spełniają w układach parowych, rodzajach urządzeń i ich zaletach oraz ograniczeniach, przyszedł czas na diagnostykę. Choć odwadniacze, szczególnie niektóre ich typy, należą do urządzeń relatywnie trwałych, to jak wszystko na tym świecie, także i one zużywają się z biegiem czasu i ulegają uszkodzeniu. Z uwagi na znaczenie jakie spełniają odwadniacze w instalacji, ich awaria niesie za sobą poważne problemy techniczne, procesowe i technologiczne, więc może być przyczyną znacznego wzrostu kosztów. Właśnie dlatego tak ważna jest prawidłowa diagnostyka. Jak się bada odwadniacze, na co zwrócić szczególną uwagę, jak często przeprowadzać diagnostykę i co grozi w przypadku rezygnacji z niej, to wszystko omawia „Temat wydania”.

„Dobra praktyka” porusza tym razem kwestie nowoczesnych rozwiązań przeciwpożarowych. Autor skupia się na bardzo aktualnych obecnie problemach wykrywania zarzewi ognia w magazynach paliw alternatywnych i składowiskach odpadów. Odpowiedzią na potrzeby zakładów w tym zakresie jest termowizja, pozwalająca na automatyczny monitoring magazynów/składowisk odpadów i paliw różnego rodzaju. Artykuł szczególnie polecamy osobom, które na co dzień zajmują się tematyką zabezpieczenia ppoż. składowisk paliw alternatywnych, materiałów łatwopalnych, odpadów przemysłowych i komunalnych, a także m.in. pryzm siarki, składów węgla, czy magazynów produktów drzewnych.

Brak wystarczająco długich odcinków prostych przed i za punktem pomiaru to często kluczowy problem w doborze odpowiedniej metody pomiaru przepływu różnych mediów. Wynika to z faktu, że większość technik pomiarowych preferuje turbulentny profil przepływu, możliwy do wytworzenia tylko w przypadku odpowiednich odcinków prostych w rurociągu. Problematyka odcinków prostych i ich wpływu na profil przepływu jest powszechnie znana i uwzględniana przy doborze przepływomierza.
Mniej znanym zjawiskiem i często pomijanym jest przejściowy profil przepływu, charakterystyczny szczególnie w aplikacjach, w których występują niskie wartości przepływu oraz szeroka zakresowość pomiaru. Przejściowość profilu w takich sytuacjach znacząco wpływa na dokładność pomiaru, co jednak często nie jest uwzględniane. A wystarczy zastosować prostownicę strumienia, co pokazuje autor „Akademii automatyki”.

Zapraszam do lektury
Wojciech Mutwicki
wiceprezes zarządu