Od redakcji


Drodzy Czytelnicy!

To pierwszy w tym roku numer naszego czasopisma. Pragnę więc, w imieniu swoim, całej redakcji oraz pracowników naszej firmy, przekazać Państwu życzenia wszelkiej pomyślności w 2022 roku. Choć okoliczności początku roku nie napawają optymizmem, życzę aby wbrew temu rok 2022 był dla Państwa lepszy od ubiegłych pod każdym względem. Pełni wiary w lepsze jutro zachęcamy do najnowszych artykułów naszych specjalistów.

Temat odwadniaczy był już niejednokrotnie poruszany na łamach „Pod kontrolą”. Z uwagi na szalejące ceny surowców energetycznych, konieczność tworzenia efektywnych energetycznie instalacji jest ważna jak nigdy dotąd. Dotyczy to także instalacji pary wodnej, których poprawna budowa lub modernizacja przynosi realne i wymierne korzyści ekonomiczne całemu zakładowi. Ponieważ para i odwadniacze idą ze sobą w parze, kolejny raz „Temat wydania” traktuje o prawidłowym odwadnianiu systemów parowych. Tym razem autor skupia się na omówieniu problematyki odwadniania w takich elementach parowych jak rurociągi przesyłowe i urządzenia wymiany ciepła.

Każdy z nas boryka się częściej lub rzadziej z problemem zgniłych owoców czy warzyw. W warunkach domowych jedno czy dwa podgniłe jabłka nie stanowią olbrzymiego problemu. Jednakże w warunkach masowej produkcji ogromnej ilości warzyw i owoców, warunki ich przechowywania stają się kluczowe dla opłacalności całego biznesu. Utrzymanie optymalnych warunków środowiskowych w magazynach zależy między innymi od jakości i dokładności prowadzonych pomiarów. „Dobrą praktykę” polecamy więc tym razem osobom zawodowo zajmującym się magazynowaniem warzyw i owoców.

Najnowsza „Akademia automatyki” omawia tematykę wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej. Autor skupia się na omówieniu podstawowych pojęć z tego zakresu. Jednocześnie artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie o częstotliwość wzorcowania określonych typów przyrządów.

Zapraszam do lektury
Wojciech Mutwicki
prezes zarządu