Od redakcji


Drodzy Czytelnicy
W nowy rok wkraczamy z nowym numerem naszego magazynu. Mam nadzieję, że wybrane do pierwszego, tegorocznego wydania tematy spotkają się z Państwa zainteresowaniem, zachęcając do lektury w te długie, zimowe wieczory.

Wybuch, wybuchowość, atmosfery wybuchowe, strefy zagrożenia – pojęcia te dotyczą pracy w zakładach niemal każdej gałęzi przemysłu, a ich definicje można znaleźć w wielu publikacjach naukowych i prawnych. Zdaniem autora „Tematu Wydania”, problematyka jest jednak często niezrozumiała lub nieczytelnie prezentowana, szczególnie dla osób niezajmujących się nią na co dzień.

Autor stara się więc w sposób usystematyzowany przedstawić podstawy z zakresu problematyki wybuchu na obiektach przemysłowych oraz w przystępny sposób wyjaśnić zasadnicze pojęcia związane ze zjawiskiem wybuchu, jego przyczynami oraz profilaktyką. Z uwagi na zakres podejmowanych kwestii, artykuł stanowi wstęp do tematyki związanej z normami, dyrektywami i wszystkim co jest związane z bezpieczną pracą oraz dopuszczaniem urządzeń do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Tematyka ta będzie poruszana w kolejnych wydaniach „Pod kontrolą”.

Przepływ cieczy, gazów i pary wodnej to własność, której pomiar jest nieodzowny w licznych procesach technologicznych. Co więcej, pomiary przepływu w warunkach przemysłu należą do jednych z bardziej skomplikowanych, a do ich przeprowadzenia wykorzystuje się zaawansowane technologicznie urządzenia. Przepływomierze – jak każda aparatura pomiarowa – są urządzeniami o określonej dokładności, która jednak z czasem ulega pogorszeniu. Z uwagi na to, iż zwiększenie się błędu pomiarowego może doprowadzić do groźnych w skutkach awarii lub niekontrolowanych kosztów, kontrola sprawności posiadanych przepływomierzy odgrywa istotną rolę w każdym przedsiębiorstwie. Autor „Dobrej Praktyki” wychodzi naprzeciw wszystkim zainteresowanym tematem sprawności przepływomierzy i prezentuje metody weryfikacji poprawności działania tych urządzeń, z wykorzystaniem układów dopasowanych do określonych mediów i aplikacji. Wśród omawianych metod nie brakuje najnowszych rozwiązań w zakresie szybkiego i sprawnego weryfikowania przepływomierzy na obiekcie, bez konieczności zatrzymania przepływu.

Jako, że niniejszy numer jest naszym pierwszym spotkaniem w tym roku, wszystkim Czytelnikom, w imieniu swoim, redakcji oraz całego zespołu Introl Sp. z o.o., życzę aby ten rozpoczęty rok był dla Państwa pasmem samych sukcesów. Oczywiście liczę, iż będziecie Państwo z nami przez cały 2010 rok.

Życząc udanej lektury, pozdrawiam.
Jerzy Janota
Wiceprezes Zarządu Introl Sp. z o.o