Aktualności


Zmiany, zmiany, zmiany

Miło nam poinformować o zmianach jakie zaszły w strukturach naszej firmy. Z dniem 1 stycznia 2010 roku, dotychczasowy kierownik Działu pomiaru poziomu, Robert Sowa, został członkiem zarządu zajmując jednocześnie stanowisko dyrektora ds. sprzedaży. Jednocześnie na stanowisko kierownika Działu pomiaru poziomu został powołany Sławomir Wąsowicz, dotychczasowy specjalista ds. aparatury do pomiaru poziomu i pomiarów izotopowych. Noworoczne zmiany mają na celu systematyczne doskonalenie i poszerzanie oferty dla polskich automatyków oraz zapewnienie jeszcze sprawniejszego funkcjonowania organizacji.

JCommerce – specjalista od IT w Grupie INTROL S.A.

Grupa INTROL S.A. poszerzyła się o kolejną spółkę. Do grupy firm z szeroko pojmowanej automatyki przemysłowej dołączyła spółka z branży IT. JCommerce jest nowoczesną firmą tworzoną przez dynamiczne grono pasjonatów. Od 2005 roku JCommerce specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu użytecznych, prostych w obsłudze oraz atrakcyjnych wizualnie rozwiązań informatycznych. Wśród rozwiązań jakie oferuje JCommerce są: Business Intelligence, systemy mobilne klasy SFA, systemy portalowe, systemy Enterprise Project Management (EPM) oraz „szyte na miarę” rozwiązania dedykowane. W swojej ofercie, nowa spółka Grupy posiada aplikacje dla sektorów: IT, telekomunikacji, finansów i ubezpieczeń, produkcji, handlu i usług oraz administracji publicznej.


Zakup firmy z sektora informatycznego ma na celu poszerzenie oferty Grupy. Nowa firma wpisuje się bowiem w strategię rozwoju opartą na budowaniu grupy kapitałowej, której ideą funkcjonowania jest synergia każdego z jej ogniw oraz dostarczanie najnowocześniejszych produktów, usług i rozwiązań realizowanych w ramach generalnego wykonawstwa.

 

INTROL oficjalnym przedstawicielem DYNA Instruments GmbH

Z początkiem roku nawiązaliśmy stałą współpracę z niemieckim producentem aparatury kontrolnopomiarowej – firmą DYNA Instruments GmbH. Tym samym jesteśmy oficjalnym dystrybutorem urządzeń tego producenta na terenie Polski. Dzięki nawiązanej współpracy, nasza dotychczasowa oferta przepływomierzy i sygnalizatorów przepływu do cieczy i gazów została uzupełniona o urządzenia dedykowane materiałom sypkim. Jesteśmy przekonani, iż z uwagi na unikalne rozwiązania technologiczne oraz wysoką jakość rozwiązań tego niemieckiego producenta, nowe urządzenia spotkają się z szybkim uznaniem polskich automatyków. Liczymy na to, iż nawiązana współpraca będzie dynamicznie się rozwijać, dając możliwość optymalizacji procesów produkcji, transportu czy magazynowania wszystkim polskim przedsiębiorstwom wykorzystującym materiały sypkie.

 

INTROL o materiałach sypkich

W dniu 2 grudnia ubiegłego roku, podczas krakowskich targów SyMas, odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja „Powder&Bulk”. Konferencja poświęcona została w całości zagadnieniom związanym z materiałami sypkimi i masowymi, a jej formuła zakładała syntezę elementów teoretycznych wykładów z praktycznymi prezentacjami uczestników rynku urządzeń dla materiałów sypkich.

Jako przedstawiciel branży AKP, przybliżyliśmy słuchaczom problematykę pomiarów przemysłowych materiałów sypkich lub masowych. Nie zabrakło zatem miejsca na omówienie kwestii pomiarów poziomu, masy czy wilgotności popiołu, zbóż, cementu czy węgla. Poruszony został także problem termowizyjnego monitoringu materiałów łatwopalnych, a także zagadnienie nowych rozwiązań w naszej ofercie – przepływomierzy do materiałów sypkich.

 

Przepływomierz MT 91 zatwierdzony do rozliczeń emisji

Pod koniec ubiegłego roku przepływomierz termiczny do gazu MT 91 uzyskał zatwierdzenie do rozliczeń emisji zgodnie z QAL-1. Dzięki posiadanemu zatwierdzeniu (którego częścią jest norma EN-14181) MT 91 jest jednym z nielicznych, dostępnych w Polsce przepływomierzy, który może być stosowany w pomiarach przepływu spalin, służących do rozliczeń emisji gazów cieplarnianych. Zastosowanie układu z 2÷16 punktami pomiarowymi, pozwala stworzyć siatkę pomiaru, dzięki której uzyskuje się wysoką dokładność mierzonego przepływu, z uwzględnieniem rozkładu temperatury spalin w kanale lub kominie. QAL-1 dla MT 91 jest odpowiedzią inżynierów FCI na obecne i planowane wymogi klimatyczne oraz zapotrzebowanie wielu branż na mierniki przepływu do rozliczeń emisji.