Od redakcji


Drodzy Czytelnicy!

Nowy rok nabiera tempa, my także nie zwalniamy zapraszając do nowych artykułów pierwszego w tym roku numeru „Pod kontrolą”.

Ostatni „Temat wydania” w 2019 roku traktował o sondach radarowych poziomu marki VEGA. Jak to często się dzieje, nowy rok przynosi ze sobą nowe propozycje różnych producentów. Tak zrobiła VEGA ogłaszając światu zupełnie nową gamę urządzeń spod znaku „VEGA 2020”. To bardzo szeroka gama rozwiązań zarówno do pomiarów ciągłych, jak i sygnalizacji poziomu w aplikacjach przemysłowych. To także nowe czujniki ciśnienia z ciekawymi z punktu widzenia każdego pomiarowca możliwościami. Artykuł szczególnie polecany czytelnikom z branży wodno-ściekowej oraz tych zainteresowanych ekonomicznymi rozwiązaniami marki VEGA.

„Dobra praktyka” nawiązuje również do artykułu z ubiegłego roku, który to przybliżał teoretyczne podstawy produkcji cukru. Tym razem jednak autor skupia się na praktycznym wykorzystaniu układu do analizy gazu saturacyjnego w prowadzeniu pieca wapiennego. Nie trzeba wspominać, że artykuł dedykowany jest branży cukrowej, która w wyniku zmian podatkowych i koniunkturalnych stoi przed niemałymi wyzwaniami związanymi z optymalizacją produkcji.

Przemysłowy pomiar przepływu gazów doczekał się wielu technik, z których każda ma swoje wady i zalety. W rurociągach i kanałach o relatywnie małych średnicach pomiar przepływu jest zadaniem względnie mało skomplikowanym. Sprawa komplikuje się gdy musimy opomiarować rurociąg/kanał o średnicy DN 300 lub większej. Są to między innymi instalacje HVAC, zasilające powietrzem układy spalania czy instalacje monitorujące emisję. Opomiarowanie takich aplikacji wymaga indywidualnego podejścia do tematu, wnikliwej analizy warunków przepływu i doboru optymalnego rozwiązania. Teoretyczne podstawy i praktyczne wskazówki realizacji takich przedsięwzięć przytacza autor „Akademii automatyki”.

Zapraszam do lektury
Wojciech Mutwicki
wiceprezes zarządu