Nowości


Czujniki ultradźwiękowe poziomu MICROSONIC HPS

Czujniki ultradźwiękowe serii HPS przeznaczone są do bezkontaktowego pomiaru poziomu, odległości oraz do wykrywania obiektów. Czujniki serii HPS są odporne na ciśnienie do 6 barów, co w połączeniu z teflonową membraną, pozwala stosować czujniki w środowisku agresywnym.

Czujniki HPS określają odległość do przedmiotu lub powierzchni na podstawie pomiaru czasu pomiędzy wysłaniem impulsu ultradźwiękowego, a odebraniem echa. Wewnętrzne oprogramowanie sensora zapewnia wypracowanie prawidłowego sygnału pomiarowego, a kompensacja temperatury uniezależnia wyniki pomiarów od zmieniającej się temperatury otoczenia. Zależnie od zastosowanego typu wyjścia, zmierzona odległość jest przekształcana na sygnał analogowy lub na odpowiedni stan wyjść tranzystorowych. Do wyboru dostępna jest wersja z dwoma wyjściami tranzystorowymi typu PNP (DD) lub sygnałem prądowym 4 … 20 mA z 1 wyjściem tranzystorowym typu PNP (DIU).

Programowanie czujników odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie (system TouchControl) lub przy użyciu oprogramowania i interfejsu LinkControl.

Sondy HPS już w standardzie wyposażone są w 3 cyfrowy wyświetlacz LED i 2 trójkolorowe diody LED. Na wyświetlaczu można odczytać mierzoną odległość (tryb pracy) lub wartość parametru (tryb programowania). Żądany zakres pomiarowy może być wprowadzony w trybie uczenia (czujnik jest ustawiany w odpowiedniej odległości od przedmiotu) lub w trybie programowania, przez wpisanie konkretnych wartości liczbowych.

poziomy@introl.pl

Pierwszy na świecie sygnalizator poziomu cieczy do +450°C

Najnowszym produktem, który pojawił się w ofercie firmy VEGA jest VEGASWING 66 – pierwszy na świecie wibracyjny sygnalizator do poziomu cieczy o temperaturze od -196° do +450°C. Sygnalizator może pracować również w zbiornikach, w których panuje ciśnienie w zakresie od -1 do 160 bar.


VEGASWING 66 dostępny jest wraz z różnymi wersjami elektroniki:

  • dwuprzewodowa 8/16 mA,
  • przekaźnikowa (DPDT),
  • tranzystorowa (NPN and PNP).

Poza szeroką gamą przyłączy mechanicznych, producent daje możliwość zamówienia sygnalizatora z przedłużeniem rurowym od 260 mm do 3 metrów. Docelowo sygnalizator będzie posiadał certyfikat SIL 2/ SIL 3, dopuszczenie do pracy w kotłach parowych oraz do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazu i pylu (ATEX). Wszystkie właściwości sygnalizatora umożliwiają zastosowanie go do pracy w kolumnach destylacyjnych, kotłach parowych, zbiornikach z gazem LNG lub azotem.

poziomy@introl.pl

Wielofunkcyjny miernik ultradźwięków SDT-270

W naszej ofercie pojawił się zupełnie rewolucyjny na polskim rynku, wielofunkcyjny miernik ultradźwięków SDT270. Jego wyjątkowość wynika z faktu, iż SDT270 jest zarówno miernikiem / rejestratorem ultradźwięków jak i wibracji, co znacząco zwiększa zakres jego zastosowania. Miernik umożliwia wykrywanie przecieków sprężonego powietrza oraz próżni, pozwala na kontrolę i analizę warunków pracy odwadniaczy, zaworów, przekładni i łożysk oraz inspekcję urządzeń elektrycznych o napięciach powyżej 2 kV w kierunku występowania wyładowań niezupełnych. Co więcej, SDT270 zaprojektowano w sposób pozwalający na zmianę lub modyfikację jego parametrów zależnie od prowadzonych inspekcji.


SDT270 wyposażony jest w pamięć wewnętrzną i współpracuje z oprogramowaniem DataDump do kopiowania danych lub z oprogramowaniem Ultranalysis (UAS) do analizy i zarządzania inspekcjami. W oprogramowaniu Ultranalysis możemy stworzyć własną bazę danych organizowanych za pomocą sześciopoziomowej struktury katalogów, analizować zgromadzone dane, tworzyć raporty i wykresy.

czujniki@introl.pl

Przepływomierze masowe typu Coriolisa marki OVAL

Przepływomierze ALTImass firmy OVAL są urządzeniami przeznaczonymi do pomiarów przepływu masowego cieczy i gazów. Dzięki fabrycznej kalibracji, przepływomierze ALTImass osiągają wysokie dokładności pomiaru masy i gęstości, bez konieczności ponownej kalibracji po zainstalowaniu urządzenia.

Każdy przepływomierz jest zbudowany z sensora i przetwornika, stanowiących jedną całość (wersja kompaktowa) lub montowanych oddzielnie (wersja rozłączna). Sensory są dostępne w różnych wykonaniach i wersjach, a na podstawie ich właściwości i parametrów dokonuje się doboru do konkretnego zastosowania. Przetwornik jest uniwersalny i może współpracować z dowolnym sensorem.


Seria przepływomierzy ALTImass to 3 różne modele dobierane do określonych aplikacji:

ALTImass typ U: najbardziej zaawansowana wersja, zapewniająca najwyższą dokładność i powtarzalność pomiarów, potwierdzoną certyfikatem MID. Model stosowany jest do pomiaru przepływu gazów i cieczy, z możliwością dodatkowego pomiaru gęstości.

Zastosowanie: pomiar przepływu paliwa, oleju opałowego, chemikaliów.

ALTImass typ S: przepływomierz do cieczy, stosowany w instalacjach wymagających utrzymania idealnej czystości, a także w przypadku produktów oblepiających.
Zastosowanie: pomiar przepływu olejów jadalnych, syropów, masła, alkoholi.

ALTImass typ B: wersja ogólnego zastosowania, łącząca wysoką dokładność pomiaru z niewielkimi rozmiarami. Model przeznaczony jest do pomiaru przepływu cieczy, takich jak oleje smarownicze, rozpuszczalniki, farby.
Wszystkie przepływomierze masowe ALTImass posiadają certyfikat ATEX dla aplikacji w strefach zagrożonych wybuchem.

przeplywy@introl.pl