Od redakcji


Drodzy Czytelnicy,
Korzystając z okazji, iż jest to pierwszy w tym roku numer „Pod kontrolą” chciałbym w imieniu redakcji, zarządu i pracowników INTROL Sp. z o.o. złożyć wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i samych sukcesów w 2013 roku. Życzę Państwu aby ten rok był po prostu lepszy od lat ubiegłych i od razu zapraszam do lektury najnowszego wydania „Pod kontrolą”. Sondy radarowe z falowodem VEGAFLEX od wielu lat dostępne są na polskim rynku, mierząc poziom cieczy i materiałów sypkich, w większości gałęzi przemysłu. Z końcem 2012 roku, światowy lider w pomiarach poziomu, firma VEGA, wprowadziła do swojej oferty udoskonaloną serię VEGAFLEX 80. Jej nowoczesne rozwiązania i bardzo szeroki zakres zastosowania to „Temat Wydania”.

Tlenek węgla nie bez powodów nazywany jest cichym zabójcą. Jego śmiertelne właściwości znane są wszystkim. Gaz ten jest jednak stosowany w wielu procesach technologicznych, między innymi w przemyśle chemicznym. Z uwagi na krytyczne znaczenie CO dla ludzkiego zdrowia i życia, wszystkie procesy wykorzystujące tlenek węgla muszą być odpowiednio monitorowane. Każdy wyciek bowiem to realne zagrożenie dla personelu zakładu.

Relacja z wdrożonego systemu detekcji tlenku węgla w Zakładach Chemicznych Zachem w Bydgoszczy prezentuje najnowsza odsłona „Dobrej Praktyki”.

„Akademia Automatyki” tym razem prezentuje problematykę przemysłowych pomiarów stężenia w oparciu o zupełnie nową metodę pomiarową. W wielu gałęziach przemysłu pomiar stężenia cieczy decyduje często o stabilności procesów oraz jakości produktu końcowego. Z uwagi na trudność pomiaru, kontrola stężenia wymaga stosowania kosztownych i skomplikowanych rozwiązań akp, które w ogromnej większości są rozwiązaniami inwazyjnymi. Efektem kontaktu przyrządów pomiarowych z mierzonym medium jest zarówno relatywnie szybkie zużywanie się aparatury, jak również konieczność przerywania procesów w przypadku jej awarii czy realne niebezpieczeństwo dla personelu zakładu. Naprzeciw wszystkim tym problemom wychodzi propozycja firmy FLEXIM. Zapraszamy zatem do zapoznania się z nową metodą pomiaru opartą o bezinwazyjny system PIOX S.

Z nowym numerem prezentujemy kolejną część cyklu szkolenia z zakresu programowania sterowników PLC. Tym razem, autor „Szkolenie PLC Cz. 5” skupia się na praktycznym przedstawieniu zasad programowania w realnie wdrożonym systemie.

Zapraszam do lektury
Jerzy Janota
Dyrektor ds. technicznych