Aktualności


Porównania międzylaboratoryjne z pozytywnymi wynikami

Jednym z wymogów posiadania akredytacji na wzorcowanie urządzeń są częste porównania międzylaboratoryjne, w których zobowiązane jest uczestniczyć Laboratorium Pomiarowe Introl. W roku bieżącym zaplanowano porównania z zakresu temperatury i ciśnienia. Część z tych porównań już się odbyło i jest nam niezmiernie miło poinformować, że Laboratorium Introl uzyskało w nich pozytywne wyniki.

W marcu zakończyły się porównania międzylaboratoryjne z zakresu termometrii elektrycznej, które przeprowadzaliśmy wraz z Instytutem Energetyki w Warszawie. Porównania dotyczyły dwóch typów termometrów elektrycznych składających się z miernika Beamex MC5 i odpowiednio czujnika Pt100 oraz czujnika termoelektrycznego typu S.

aktualnosci1

Zakres porównań był w obszarze od -40 do 1200°C, a otrzymany wynik przedstawiany poprzez współczynnik En, był znacznie lepszy od założonego kryterium. W maju zakończyły się także dwuetapowe porównania międzylaboratoryjne z termometrii radiacyjnej, które przeprowadziliśmy wraz z firmą LAND Instruments International z Anglii.

Pierwszy etap porównań dotyczył pirometru Cyclops 100B w zakresie wysokich temperatur do 1200°C, drugi etap porównań dotyczył natomiast pirometru Cyclops Compac 3 w zakresie niskich temperatur od 0 do 300°C. W tym wypadku otrzymano również pozytywne wyniki porównań.

 

Szkolenie serwisowe z programowania urządzeń VEGA

W dniach 9–12 kwietnia br. w Wiśle odbyło się pierwsze w tym roku szkolenie z cyklu „Obsługa serwisowa urządzeń firmy VEGA”. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy firm z branży cementowej, spożywczej i automatyki. Spotkanie poprowadził kierownik działu poziomów Introl Sp. z o.o. – Pan Sławomir Wąsowicz, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie doboru, uruchomień oraz serwisu urządzeń firmy VEGA.

aktualnosci2

Szkolenie miało charakter warsztatowy, a jego celem było praktyczne zapoznanie uczestników z najważniejszymi cechami i zasadami obsługi urządzeń do pomiarów poziomu cieczy i materiałów sypkich.

Zaprezentowano szereg zagadnień takich jak: bezkontaktowe pomiary poziomu, zasady działania sond radarowych oraz innych metod pomiaru poziomu. Główną częścią szkolenia były warsztaty samodzielnego programowania sond radarowych i ultradźwiękowych, zapisu echa i kopiowania danych z wewnętrznej pamięci sondy. Uczestnicy mieli także możliwość omówienia tematów zgłaszanych przez siebie, w tym problemów wywołanych nieprawidłową pracą urządzeń.

 

Automaticon 2014

Za nami jubileuszowe, dwudzieste targi Automaticon. Jako nieliczni jesteśmy ich uczestnikami nieprzerwanie od samego początku.

Tak jak w ciągu ostatnich dwudziestu lat, tak i tegoroczne targi były dla nas najważniejszą imprezą targową, podczas której z przyjemnością spotykamy się z przedstawicielami polskich zakładów. Cztery targowe dni upłynęły nam na licznych dyskusjach natury zawodowej, ale nie tylko. Automaticon 2014 to z naszej strony także prezentacje sporej dozy praktycznych rozwiązań na rynku automatyki. Nasi goście mieli okazje zobaczyć nowe na polskim rynku falowniki TECO-Westinghouse, wprowadzone w 2013 roku falowodowe sondy radarowe poziomu VEGAFLEX 80, termiczne przepływomierze do gazów marki FCI, bezinwazyjne przepływomierze FLEXIM, czujniki pH/redox, przewodności i tlenu rozpuszczonego HAMILTON, obiektowy kalibrator Beamex MC6, miernik wilgotności materiałów sypkich ACO AUTOMATION czy też wielofunkcyjny miernik ultradźwięków i wibracji SDT270.

aktualnosci3

Ten ostatni przysporzył nam nie mało satysfakcji, gdyż przez Czytelników „Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych” został uznany „Produktem Roku 2013”. Wyróżnienie dla SDT270 nie było jedyne jakie otrzymaliśmy podczas tegorocznych targów, gdyż z kolei dla Czytelników „Control Engineering Polska” na miano „Produktu Roku 2013” zasłużyły silniki indukcyjne Teco-Westighouse.

Wszystkim Gościom naszego stoiska i tym, którzy oddali na nas głosy we wspomnianych konkursach, serdecznie dziękujemy.