Od redakcji


Drodzy Czytelnicy,
Mam nadzieję, że hucznie przywitaliście Państwo rok 2015, a kalendarz przełomu starego i nowego roku pozwolił na wypoczynek i nabranie sił na nadchodzące 365 dni. My także odpoczęliśmy i z początkiem roku przygotowaliśmy nową dawkę praktycznych artykułów. Pierwszy tegoroczny „Temat wydania” traktuje o właściwościach czujników pH, które mają wpływ na zmaksymalizowanie ich żywotności. Te powszechnie występujące w licznych aplikacjach czujniki są elementem układu pomiarowego podlegającym zużyciu. W zależności od parametrów fizykochemicznych badanego medium i temperatury, ich żywotność jest różna. Producenci nieustannie starają się udoskonalać technologię produkcji, wprowadzając różne rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne, tak aby maksymalnie wydłużyć żywotność wytwarzanych produktów. W celu zmaksymalizowania żywotności czujników, światowy lider firma Hamilton, wprowadził wiele innowacji, oferując szeroki wachlarz elektrod dostosowanych do konkretnych warunków aplikacyjnych.

„Kolorowe certyfikaty” to temat na czasie. Decyzja o budowie jednostki kogeneracyjnej zasilanej biogazem podejmowana jest przy uwzględnieniu możliwości uzyskania tzw. świadectw pochodzenia energii z wysokosprawnej kogeneracji. Z uwagi na to, że otrzymanie „kolorowego certyfikatu” stanowi jeden z kluczowych czynników opłacalności inwestycji, bardzo ważne jest zapewnienie sobie zgodności całej instalacji z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Z doświadczenia wiemy jednak, że w pogoni za minimalizacją kosztów, na etapie projektowania i wykonania jednostki kogeneracyjnej, nie uwzględnia się wszystkich wymogów stawianych przez polskie prawo. Kończy się to ogromnymi problemami z uzyskaniem świadectw pochodzenia lub po prostu ich brakiem. Właśnie dlatego tak ważne jest stosowanie aparatury spełniającej wszystkie wymogi, posiadającej wszelkie niezbędne certyfikaty i sprawdzonej w działaniu. O tym właśnie przeczytacie Państwo w „Dobrej praktyce”.

W „Akademii automatyki” kontynuujemy rozpoczętą jeszcze w 2014 roku rozprawę z mitami dotyczącymi bezinwazyjnych pomiarów przepływu. Tym razem autor w skrócie charakteryzuje różne metody pomiarów przepływu, skupiając się na temacie wymaganych odcinkach prostych, wpływających na dobór optymalnej metody pomiarowej. W artykule nie brakuje odniesień do ultradźwiękowych przepływomierzy i wpływu asymetrycznego profilu przepływu i osadu na wewnętrznej ściance rurociągu na skuteczność bezinwazyjnej metody pomiaru przepływu. W najnowszym numerze „Pod kontrolą” mamy dla naszych Czytelników coś wyjątkowego, czyli … artykuł specjalny autorstwa pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej. Artykuł jest oceną jakości zasilania silników indukcyjnych z przemienników częstotliwości średniego napięcia. W 2015 roku nie rezygnujemy ze szkolenia z zakresu programowania sterowników PLC. W Szkolenie PLC cz. 13 autor prezentuje na przykładzie wdrożonego systemu zagadnienie implementacji sekwencyjnej maszyny stanów w sterowniku.

Zapraszam do lektury
Jerzy Janota
Dyrektor ds. rozwiązań produktowych