Od redakcji


Drodzy Czytelnicy,
W tym roku pierwszy numer „Pod kontrolą” pojawia się z lekkim opóźnieniem. Wynika to z bardzo wczesnego terminu największych targów naszej branży – Automaticon 2016, na które oczywiście zapraszamy wszystkich Czytelników.

Pierwszy tegoroczny Temat wydania to prezentacja nowego rozwiązania w bezinwazyjnych pomiarach przepływu cieczy i gazów. Autor przedstawia najważniejsze nowinki technologiczne wprowadzone do przepływomierzy FLUXUS serii F/G721, wskazuje także na nowe obszary zastosowania nowych urządzeń. Artykuł traktuje także o udoskonalonych możliwościach komunikacji nowej generacji przepływomierzy jako odpowiedzi na koncepcję Industry 4.0.

Nowe normy środowiskowe, podwyższanie standardów bezpieczeństwa oraz przymus szukania oszczędności energetycznych, to główne wyzwania, przed którymi stoi światowa gospodarka.

Wyzwania te w szczególności dotyczą dużych zakładów takich jak rafinerie czy zakłady chemiczne, w których prawidłowa optymalizacja systemów parowych, powietrza oraz powrotu kondensatu przynosi znaczące, wymierne korzyści ekonomiczne. Procesy optymalizacji energetycznych właśnie w tych dwóch branżach są tematem Dobrej praktyki.

W Akademii automatyki tym razem skupiamy uwagę na przetwornicach częstotliwości, potocznie zwanych falownikami. Autor w skrócie prezentuje zasadę działania przetwornic oraz porównuje ze sobą dwa różne algorytmy sterowania. Artykuł polecamy wszystkim, którzy chcą przypomnieć lub usystematyzować sobie podstawową wiedzę na temat sterowania silnikami.

W 2016 roku kontynuujemy szkolenia z zakresu programowania sterowników PLC. W Szkolenie PLC cz. 17 autor relacjonuje oparte na sterownikach PLC wdrożenie projektu automatyzacji maszyny do produkcji worków foliowych.

Zapraszam do lektury
Jerzy Janota
Dyrektor ds. rozwiązań produktowych