Od redakcji


Drodzy Czytelnicy

Nie byłbym sobą gdybym przy okazji nowego numeru naszego kwartalnika, nie nawiązał do tego co mamy za oknem. Tak się przecież składa, że „Pod kontrolą” wydawane jest na przełomie kolejnych pór roku, a to one właśnie determinują większość naszego życia, w tym także sferę zawodową. Aby tradycji stało się więc zadość, zapraszam serdecznie wszystkich do lektury nowego, wiosennego numeru naszego magazynu.

W przemyśle, obok niezliczonych mediów ciekłych i gazowych, równie często spotykane są materiały sypkie i masowe. Cement, popiół, zboża, półprodukty spożywcze, prefabrykaty, granulaty tworzyw sztucznych, piasek, węgiel i wiele wiele innych materiałów wykorzystywanych jest na co dzień w tysiącach polskich przedsiębiorstw. Stosowanie materiałów sypkich w przemyśle wymaga jednak planowanego i kontrolowanego ich transportu i magazynowania, a co z tym związane – mierzenia. Pomiary przemysłowe mediów sypkich dotyczą różnych ich właściwości fizycznych, a jedną z nich jest przepływ. To właśnie aparaturze przeznaczonej do sygnalizacji i ciągłego pomiaru przepływu materiałów sypkich, poświęcony został „Temat Wydania”. Autor prezentuje w nim najważniejsze funkcje i możliwości nowej na polskim rynku aparatury, wskazując miejsca zastosowania i wynikające z niego korzyści.

Automatyka przemysłowa z racji swojej istoty, służy optymalizacji procesów technologicznych. Automatyzacja zachodzi przy tym zarówno w skali makro- jak i mikroprzedsiębiorstw. Nowe rozwiązania od kilkudziesięciu lat wdrażane są w całych sektorach gospodarki, od największych fabryk światowych koncernów, po małe, lokalne przedsiębiorstwa przemysłowe. O ile firmy duże, dysponujące znacznymi nakładami finansowymi, mogą pozwolić sobie na swobodę w testowaniu i doborze nowych układów, o tyle małe przedsiębiorstwa muszą szukać i znajdywać rozwiązania optymalne i korzystne cenowo. To właśnie drobni przedsiębiorcy, w celu redukcji kosztów czy zwiększenia efektywności produkcji, decydują się na modernizacje swoich maszyn i wyposażają je w nowoczesne komponenty automatyki. Przykład takiej przemyślanej i efektywnej modernizacji jednej z maszyn naszego Klienta, prezentuje autor „Dobrej Praktyki”.

Pomiary określonych własności fizykochemicznych były już tematem poprzednich numerów „Pod kontrolą”. Skupiały się one jednak tylko na jednym wybranym pomiarze. Tym razem „Akademia Automatyki” przedstawia zbiorczo różne pomiary fizykochemiczne, przybliżając ich teoretyczne podstawy oraz zasady działania jakie wykorzystują liczne urządzenia pomiarowe. Wykład polecany jest zatem wszystkim, którzy zawodowo związani są lub interesują się pomiarami pH, twardości wody, zawartości rozpuszczonego tlenu, stężenia roztworów, barwy i… ale o wszystkim dowiecie się Państwo z artykułu „Akademii Automatyki”.

Życząc udanej lektury, pozdrawiam.
Jerzy Janota
wiceprezes zarządu Introl Sp. z o.o