Od redakcji


Drodzy Czytelnicy

Przed Państwem kolejny, trzeci w tym roku numer naszego czasopisma. Jako, że przed nami okres wakacyjny, życząc wszystkim wspaniałych, pogodnych dni wypoczynku, zapraszam do lektury przygotowanych dla Państwa artykułów.

W październiku INTROL kończy 20 lat istnienia na polskim rynku automatyki przemysłowej i aparatury kontrolno – pomiarowej. Okrągła rocznica jest okazją do pewnych podsumowań, analiz, refleksji. Właśnie takim swoistym résumé jest „Temat Wydania” najnowszego numeru „Pod kontrolą”. Prezentujemy w nim historyczne założenia powstania naszej firmy, misję jaka przyświeca nam w codziennym działaniu oraz atuty, które dają nam powody do dumy z udziału w modernizacji polskiej gospodarki. Dlaczego polski przemysł zaufał właśnie nam? O tym dowiecie się Państwo czytając „Temat Wydania”.

Prowadzenie ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń jest wymogiem zakładów posiadających instalacje spalania paliw o łącznej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 100 MW. Istotnym przy tym jest fakt, że wraz z wejściem unijnych unormowań prawnych, emitenci mają dodatkowo możliwość handlu nadwyżkami uprawnień do emisji CO₂. Aby jednak mieć taką możliwość, niezbędne jest udokumentowanie składu i ilości emitowanych do atmosfery substancji. Zarówno wymogi prawne jak i względy ekonomiczne są podstawowymi przesłankami do prowadzenia stałego monitoringu emisji spalin, a jednym z jego elementów jest ciągły pomiar przepływu spalin w kominie lub kanale. „Dobra praktyka” relacjonuje zakończoną w tym roku inwestycję, którą śmiało można nazwać unikalną na skalę europejską. Zastosowanie przepływomierzy termicznych w procesach monitoringu spalin w elektrociepłowni, jest bowiem pierwszą tego typu aplikacją w tej części świata. Ale to wszystko znajdziecie Państwo w „Dobrej Praktyce”.

„Akademia Automatyki” jest kontynuacją tematyki zapoczątkowanej w numerze 1/2010, a dotyczącej wybuchowości i zagrożenia wybuchem w obiektach przemysłowych. O ile artykuł z początku tego roku przytaczał podstawowe definicje związane z wybuchem, o tyle aktualny wykład „Akademii Automatyki” skupia się na omówieniu wytycznych związanych z unikaniem zagrożenia wybuchem. Autor stara się więc w czytelny sposób wyjaśnić praktyczne znaczenie ujętych w licznych normach i rozporządzeniach procedur i zasad postępowania w zakresie zapobiegania wybuchowi. „Akademia Automatyki” traktuje o identyfikacji zagrożenia oraz ocenie i minimalizacji ryzyka wystąpienia wybuchu. Wykład należy traktować jako próbę usystematyzowanego ujęcia tych trudnych, niejasno opisywanych w przepisach prawa kwestii.

Życząc udanej lektury, pozdrawiam.
Jerzy Janota
prezes zarządu Introl Sp. z o.o