Od redakcji


Drodzy Czytelnicy,
Zmierzając krok po kroku do końca tego roku, dopinamy powoli wszystkie zaplanowane działania, staramy się sfinalizować wszystkie planowe realizacje. Jeszcze ostrożnie analizujemy ostatnie dziesięć miesięcy i nieśmiało staramy się przewidzieć, co przyniesie nowy rok. W przerwach między tymi wieńczącymi rok działaniami zachęcamy do lektury ostatniego w tym roku „Pod kontrolą”.

Aparatura przeznaczona do pomiarów i kontroli procesów wykorzystywana jest najczęściej przez zakłady z różnych gałęzi przemysłu. Nie jest to bynajmniej jedyny sektor gospodarki, w którym niezbędne jest stosowanie urządzeń tak zwanej akp. Rolnictwo, z uwagi na charakterystyczne surowce, jakie wytwarza i magazynuje, narażone jest szczególnie na działanie przeróżnych czynników, a temperatura zbóż jest jedną z krytycznych własności, która wymaga kontroli. O pomiarze temperatury w silosach (nie tylko) zbożowych przeczytacie Państwo w „Temacie wydania”.

W „Dobrej praktyce” kolejny raz relacjonujemy inwestycje w obszarze automatyki przemysłowej. W artykule prezentujemy dwie modernizacje układów sterowania. Pierwsza z nich, zrealizowana dla producenta systemów do segregacji i separacji materiałów sproszkowanych, polegała na modernizacji układu sterowania młyna strumieniowego oraz separatora pneumatycznego. Druga inwestycja, to poprawa jakości i wydajności maszyny pakującej a zrealizowaliśmy ją dla firmy produkującej między innymi plastry opatrunkowe.

„Akademia Automatyki” to kontynuacja rozpoczętego w pierwszym tegorocznym numerze „Pod kontrolą” tematu rozwiązań dedykowanych przemysłowym pomiarom ciśnienia. Poprzedni wykład podejmował problematykę urządzeń mechanicznych, tym razem to przyrządy elektroniczne, ich budowa, zasada działania oraz przeznaczenie stały się tematem „Akademii automatyki”. Autor analizy, obok opisu kluczowych cech różnych typów czujników, omawia także zagadnienie przetwarzania i wykorzystania danych za pomocą różnych rozwiązań komunikacyjnych.

Zapraszam do lektury
Jerzy Janota
Prezes Zarządu Introl Sp. z o.o.