Nowości


Miniaturowy moduł CO2 dla aplikacji OEM/HVAC serii EE89

Firma E+E Elektronik wprowadziła do swojej oferty serię miniaturowych modułów EE89 do pomiaru stężenia CO2. Nowe moduły zostały specjalnie zaprojektowane dla aplikacji OEM i HVAC. Technologia pomiaru oparta jest na technologii podczerwieni (NDIR).

Czujniki przetworników serii EE89 nie starzeją się i nie wymagają kalibracji, ponieważ zawierają funkcję autokalibracji. Cyfrowe wyjście umożliwia proste odczytywanie danych w systemie komputerowym.

 • bezobsługowy
 • autokalibracja
 • wysoka dokładność
 • długoterminowa stabilność
 • interfejs cyfrowy

zastosowanie: aplikacje HVAC o wysokich wymaganiach, zarządzanie budynkami, aplikacje OEM
czujnik CO₂: technologia nierozszczepialnej podczerwieni (NDIR)
zakres pracy: 0 … 2000 ppm, 0 … 5000 ppm
dokładność: w 20°C i 1013 bar:
0 … 2000 ppm <± (50 ppm +2% wartości pomiarowej);
0 … 5000 ppm <± (50 ppm +3% wartości pomiarowej)
próbkowanie: około 15 s
wyjście: cyfrowy interfejs E2
zasilanie: 4.75 … 7.5 V DC
warunki pracy: -10 … 50°C; 5 … 95% RH; 85 …110 kPa
warunki magazynowania: -25 … 60°C; 5 … 95% RH; 70 … 110 kPa

 

Pirometr do pomiaru temperatury spalin LAND CDA

Specjalistyczny pirometr, który w odróżnieniu od wszystkich pozostałych w ofercie pirometrów, przeznaczony jest do pomiaru temperatury gazu – cząsteczek CO₂. Pirometr mierzy temperaturę maksymalną wzdłuż pola widzenia, a zatem jest znacznie dokładniejszy od termoelementów, które z uwagi na trwałość osłon (często kilka miesięcy) zazwyczaj instaluje się zaraz przy ścianie bocznej. W praktyce wszystkie termoelementy (często również osłony termoelementów) muszą być wymieniane na nowe co 3-6 miesięcy, co powoduje, że koszt zakupu pirometru zwraca się całkowicie po 1-2 latach eksploatacji. Pirometr posiada również minimalną bezwładność wskazań (1 sekunda) co pozwala na znaczne poprawienie procesu sterownia kotłem.

 

 

Warunki stosowania: koncentracja CO₂ powyżej 5%, temperatura spalin minimum 600°C, odległość od przeciwległej ściany kotła minimum 5 m.

 • pomiar temperatury cząsteczek CO₂,
 • zakres 400 … 1800°C,
 • dokładność 0,5% wartości zmierzonej,
 • niezawodność i trwałość urządzenia.

Pirometry stosowane są w elektrociepłowniach, ciepłowniach, elektrowniach oraz spalarniach śmieci (główne zastosowanie w UE).

 

Panele operatorskie HMI 201 oraz HMI 401

Panele operatorskie HMI 201 oraz HMI 401 to nowa propozycja firmy Brainchild Electronic Co., Ltd. Dostępne są rozmiary 16 x 2 linijki (panel tekstowy) oraz 4.1’’ do 12.1’’ (panel grafi czny). Panele posiadają wsparcie do popularnych sterowników PLC oraz protokołów transmisji. Oprócz typowych dla paneli funkcji rejestracji (bargraf, linie trendów, alarmy) i animacji, wyświetlania i wprowadzania danych, posiadają również funkcję sterownika programowalnego poprzez możliwość programowania w języku drabinkowym LAD. Język programowania wspiera zaawansowane funkcje matematyczne zmienno-przecinkowe.

 • do 65535 ekranów dla każdego projektu, okna typu pop-up,
 • obsługa zmiennego przecinka,
 • rejestry dla zegara czasu rzeczywistego,
 • unikalna baza Tag dla rejestrów HMI i PLC,
 • 256 alarmów czasu rzeczywistego oraz 30 lub 2000 alarmów historycznych,
 • gotowe obiekty (lampki, przyciski, wyświetlanie danych, trend, alarmy i inne obiekty graficzne),
 • kilka języków dostępnych dla operatora,
 • współpraca z wieloma sterownikami PLC,
 • rejestracja: bargraf, linie trendów i alarmy,
 • predefiniowane akcje dla graficznych obiektów,
 • darmowe oprogramowanie konfiguracyjne dla PC.

 

Humimap 20

Wielokanałowy system pomiaru wilgotności względnej, temperatury, punktu rosy i wilgotności bezwzględnej

Dokładny pomiar wilgotności i temperatury w wielu punktach jest kluczowym elementem zapewnienia jakości pracy nowoczesnych komór klimatycznych. Nowy system pomiarowo–rejestracyjny (opcja) E+E Elektronik – Humimap 20 został zaprojektowany specjalnie do tego celu. Zaletą systemu jest jego architektura modułowa tzn. użytkownik może połączyć ze sobą wymaganą w aplikacji ilość modułów pomiaru wilgotności i temperatury.

 

 

System Humimap 20 oprócz pomiaru wilgotności i temperatury oblicza również takie jednostki jak:

 • temperatury punktu rosy,
 • skład mieszanki i wilgotność bezwzględną.

Główne cechy:

 • wyświetlacz lokalny, wartości MIN, MAX,
 • obliczanie parametrów h, r, dv, Tw, Td, Tf, e,
 • maksymalnie 32 kanały pomiarowe,
 • zdalna sonda pomiarowa do 20 m (wymienna),
 • oprogramowanie do rejestracji i analizy danych,
 • zakres pomiarowy: 0 … 100% RH; -40 … 180°C,
 • wyjścia: RS485 / RS232,
 • dokładność: ±1% RH (specjalna kalibracja), min 0,2°C ±2% RH (standardowa kalibracja); min 0,2°C,
 • zasilanie: 90 … 250 V AC (50/60 Hz),
 • osłona czujnika: siateczka metalowa do 180°C.

 

Przetwornik różnicy ciśnień

dla ciśnienia statycznego do 1035 bar!

Firmy zajmujące się wydobyciem ropy i gazu, starając się zaspokoić popyt, zmuszone są do poszukiwania surowców wykonując coraz głębsze odwierty. Tradycyjne przetworniki różnicy ciśnień nie są przystosowane do pracy powyżej 6000 PSI (414 bar) i pojawiają się trudności, gdy zachodzi potrzeba działania przy wyższym ciśnieniu. Aby sprostać temu wyzwaniu, potrzebne jest rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do pracy z wyższym ciśnieniem statycznym, agresywnym procesem i czynnikami środowiskowymi. Korzystając z doświadczenia w dostarczaniu przetworników do takich wymagających zastosowań, Fuji Electric France z dumą ogłosiła wypuszczenie na rynek najnowszego przetwornika różnicy ciśnień, będącego bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów. Nowy przetwornik został specjalnie skonstruowany do pracy przy wyższym ciśnieniu, jakie tradycyjnie można spotkać w sektorze pomiaru przepływu ropy i gazu.

 


Doświadczenie, wiedza i możliwości inżynierów Fuji Elektric pozwoliły na stworzenie urządzenia, które może dokonać pomiaru różnicy ciśnień rzędu 130 mbar przy ciśnieniach statycznych do 1035 bar (15 000 Psi).

Nowy przetwornik różnicy ciśnień jest unikalnym rozwiązaniem, którym zainteresowanym może być głównie rynek petrochemiczny.

 

Piece kalibracyjne serii Microcal TCS

MicroCal TCS to seria pieców kalibracyjnych z wymiennymi wkładami, doskonale nadającymi się do kalibracji i sprawdzenia czujników rezystancyjnych i termoparowych. Jedną z podstawowych zalet urządzeń serii Microcal TCS jest fakt, iż w razie potrzeby piec (model TCS 140 ) może zostać zmieniony w wannę kalibracyjną. Odbywa się to poprzez wymianę wkładu suchego na pojemnik na płyn. Wanna kalibracyjna wykorzystywana może być do wzorcowania czujników temperatury o nietypowych kształtach i np. czujników szklanych.

Piece kalibracyjne serii Microcal TCS znajdują zastosowanie w branży spożywczej, przemyśle energetycznym, elektrociepłowniach i laboratoriach.

 

Nowa wersja przepływomierza ST98

W naszej ofercie pojawiła się nowa wersja przepływomierza termicznego ST98 o oznaczeniu ST98HT. Przepływomierz przeznaczony jest do pomiaru przepływu gorących gazów o temperaturze do 454°C. Dzięki wprowadzeniu nowe go modelu FCI, INTROL posiada większy zakres przepływomierzy termicznych przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach, niż jakikolwiek inny producent.