Nowości


Bezinwazyjny, przenośny przepływomierz Portaflow C

Przepływomierz ultradźwiękowy PORTAFLOW C służy do pomiaru przepływu cieczy bez konieczności ingerowania w rurociąg. W przepływomierzu zastosowano najnowocześniejszą elektronikę i technologię cyfrowego przetwarzania sygnału.

Portaflow C jest rozbudowaną wersją wcześniejszego modelu Portafl ow X, którą producent wzbogacił o:

 • port USB,
 • SLOT na kartę SD,
 • pomiar energii cieplnej,
 • pomiar profilu prędkości przepływu,
 • możliwość pracy ciągłej baterii 12 h (wydłużono z 5 h).

Podstawowe właściwości:

 • zwarta budowa i mały ciężar,
 • zasilanie bateryjne,
 • pełna różnorodność sensorów,
 • dokładność ± 1,0%,
 • polepszenie charakterystyki antypęcherzykowej,
 • krótki czas odpowiedzi 1 s,
 • średnice od 13 do 600 mm,
 • temperatura pracy do 200°C,
 • pomiar przepływu cieczy o nieznanej prędkości, rozchodzenia się dźwięku,
 • możliwość pomiaru energii cieplnej.

pomiary przepływu
przeplywy@introl.pl

 

Sterowniki PLC serii TP03 marki TECO

Z końcem roku 2008 wprowadziliśmy do swojej oferty nową serie sterowników PLC. TP03 są sterownikami do zastosowań w małych i średnich układach sterowania. Dzięki połączeniu dużych możliwości, rozbudowanych funkcji i atrakcyjnej ceny, TP03 stanowią korzystną alternatywę dla sterowników tej klasy dostępnych na polskim rynku.

 

 

Główne cechy:

 • główna jednostka: 20/30/40/60 we/wy dyskretnych z możliwością rozszerzenia do 256 we/wy,
 • łatwy w montażu, programowaniu i eksploatacji,
 • podstawowy czas skanu: 0.31us/krok (ANDB), 0.45 us/krok (LD),
 • szybkie liczniki: (5-100kHz) jedno / dwukanałowe, liczące w przód i tył z funkcją ustawienia, resetu i przerwania,
 • szybkie porty komunikacyjne,
 • wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC),
 • tranzystorowe wyjście PWM,
 • przełącznik RUN / STOP,
 • dwa zintegrowane zewnętrznie potencjometry na jednostce głównej,
 • pamięć typu EEPROM,
 • dodatkowe moduły rozszerzeń.

komponenty automatyki
systemyautomatyki@introl.pl

 

Przepływomierze elektromagnetyczne MAG-Flow/MAG-Flow KG firmy Gőrlich

Przepływomierze MAG-Flow i MAG-Flow KG są znakomitymi przyrządami do pomiaru przepływu w rurociągach całkowicie wypełnionych, o średnicach DN50 do DN1500. Sensor może być montowany przez króciec spawany do istniejącego rurociągu lub przy użyciu specjalnej armatury bez konieczności spawania. Montaż może zostać przeprowadzony bez konieczności wyłączania przepływu i opróżniania rurociągów.

 

Podstawowe właściwości:

 • łatwa instalacja w istniejących rurociągach,
 • brak części ruchomych,
 • samoczyszczące się elektrody, nadające się do każdego, nawet mocno zanieczyszczonego, medium,
 • pomiar dwukierunkowy,
 • zakres średnic 50 do 500 mm (specjalne wersje do 1500 mm),
 • idealne do montażu również w plastikowych rurociągach,
 • dostępna wersja Ex,
 • wyjścia analogowe i impulsowe.

Przykłady zastosowań: przepływ wody pitnej, przepływ ścieków, przepływ szlamów, przepływ wody chłodzącej, pomiar przepływu w przemyśle, farmacji, pomiar przepływu cieczy chemicznych.

pomiary przepływu
przeplywy@introl.pl

 

Waga przepływowa CentriFlow

System CentriFlow uzupełnia naszą ofertę w zakresie pomiaru masy produktów sypkich. Urządzenie mierzy w sposób ciągły ilość przepływającego przez nie materiału. System pracuje w oparciu o pomiar siły odśrodkowej, z jaką produkt oddziałuje na element pomiarowy. Zastosowana metoda zapewnia wysoką dokładność oraz powtarzalność pomiaru, które wynoszą odpowiednio: +/- 0,25% zakresu oraz +/-0,1%. Sposób zabudowy wagi CentriFlow można dobrać stosownie do istniejącej już instalacji (tj. układu przenośników, zbiorników, rurociągów itp.). Z uwagi na zwartą budowę system może być stosowany także tam, gdzie występuje ograniczona przestrzeń pomiędzy kolejnymi elementami linii produkcyjnej.

 

 

Waga CentriFlow jest wykorzystywana w układach pomiaru ilości transportowanego materiału oraz w układach dozowania. Dostępna jest wartość przepływu chwilowego (kg/h), a także wartość zsumowana. Użytkownik może korzystać z wyjścia analogowego lub komunikacyjnego np. RS232 lub RS485. Urządzenie stosowane jest dla szerokiego wachlarza produktów o ciężarze właściwym od 16 do 1600 kg/m³. Typowe materiały: tytoń, chipsy, ziarna zbóż, ryż, mrożone warzywa, orzechy, pelety, wióry, granulaty tworzyw sztucznych, wapno itp. Biorąc pod uwagę, że system jest kalibrowany w prosty sposób i w krótkim czasie; nie posiada żadnych elementów ruchomych; jest odporny na zanieczyszczenia i pracuje bezobsługowo; jesteśmy przekonani, że znajdzie uznanie także na rynku polskim.

pomiar masy
wagi@introl.pl

 

Kalibrator MC4

MC4 – najnowszy produkt firmy Beamex, jest wielofunkcyjnym kalibratorem temperatury, sygnałów elektrycznych i ciśnienia. Kalibrator może mierzyć i symulować czujniki temperatury (rezystancyjne i termoparowe), sygnały elektryczne i może być wyposażony w jeden wewnętrzny oraz zewnętrzne moduły ciśnienia. MC4 jest niezwykle wszechstronnym kalibratorem dokumentującym tzn. może zapamiętywać między innymi wyniki wzorcowania. Dane urządzeń do wzorcowania mogą być przesłane z komputera do MC4, a po wykonaniu wzorcowania, wyniki kalibracji mogą być pobrane z MC4 do komputera za pomocą oprogramowania kalibracyjnego CMX i wydrukowane w formie świadectwa wzorcowania.

Jedną z najważniejszych cech MC4 jest jego wysoka dokładność. Potwierdza to dostarczany z każdym kalibratorem – komplet świadectw wzorcowania z laboratorium akredytowanego. W celu uzyskania większej dokładności pomiaru temperatury, istnieje możliwość wprowadzenia do MC4 współczynników charakterystyki czujnika Pt100. Duży wyświetlacz graficzny, wielojęzyczny interfejs użytkownika (w tym język polski) oraz kompletna klawiatura numeryczna sprawiają, że nauka i obsługa MC4 jest szybka i łatwa. Wewnętrzny akumulator oraz ładowarka to standardowe akcesoria wspomagające skuteczne użytkowanie MC4. Klawiatura membranowa oraz wbudowane zabezpieczenia przed uderzeniem sprawiają, iż MC4 jest kalibratorem wodoszczelnym i solidnym.

kalibratory
kalibratory@introl.pl

 

Przenośny wykrywacz nieszczelności MicroTool GAS Sniffer

Nowością w zakresie analizy gazów jest przenośny wykrywacz nieszczelności na instalacjach gazowych MicroTool GAS Snif-fer. Urządzenie wskazuje obecność gazów palnych za pośrednictwem alarmu dźwiękowego, świetlnego oraz wibracji. Dostępna jest również funkcja wskazania stężenia mierzonego gazu w postaci cyfrowej.

 

 

MicroTool Gas Sniff er wyposażony jest w elastyczną sondę o długości 400 mm, na której końcu umieszczona jest dioda świetlna. Dzięki swej kompaktowej budowie oraz prostej obsłudze, wykrywacz MicroTool znajduje zastosowanie w detekcji wycieków mieszanin gazów palnych na wszelkich instalacjach przemysłowych/domowych.

analiza gazów
gazometria@introl.pl