Nowości


Przetwornik RHT WM 485 LCD

Przetwornik RHT WM 485 LCD to najnowsze urządzenie do systemów monitoringu i rejestracji warunków środowiskowych (wilgotność i temperatura) działające w oparciu o protokół komunikacyjny MODBUS RTU i sieć RS-485. Jest on następcą proponowanego dotychczas przetwornika IT-IE-TRH. Przeznaczony jest głównie do zabudowy naściennej, ale istnieje możliwość dostawy urządzenia w wersji kanałowej. Przetwornik posiada wyświetlacz LCD, który oprócz standardowych danych RH i T wyświetlać może kalkulowany punkt rosy. Zaletą przetwornika jest przycisk konfi guracyjny, który umożliwia konfigurację urządzenia bez użycia komputera. Atutem jest także możliwość ustawienia parametrów transmisji, adresu urządzenia oraz dokonywanie korekt wskazań w procesie wzorcowania przetwornika.

Urządzenie nadaje się do monitoringu pomieszczeń, w których występują warunki środowiskowe z zakresu od 15°C do 50°C przy wilgotności 20…80% RH. W każdym zestawie znajduje się program konfiguracyjny oraz przewód komunikacji i zasilania o długości 1m z szybkozłączem.

pomiary temperatuty
temperatura@introl.pl

 

Przetwornik EE99-AW

Najnowszy przetwornik wody w oleju EE99-AW należy do grupy znanych i sprawdzonych przetworników serii EE36 i EE385. Jego główną funkcją jest zabezpieczenie układów przed pracą w warunkach zagrożenia działaniem wody w oleju. Poza tym, urządzenie posiada wiele innych możliwości, zwłaszcza dla producentów OEM. Przetwornik występuje bez standardowej obudowy, co umożliwia lepszą integrację, a nawet zabudowę przetwornika w innych urządzeniach. Z kolei odseparowana sonda pomiarowa umożliwia dowolne jej umiejscowienie w układzie olejowym.

Przetwornik ten sprawdza się w pomiarze w warunkach wysokich temperatur i ciśnień, jak również w specjalnych zastosowaniach np. podwodnych.

pomiary temperatury
temperatura@introl.pl

 

Nowe serie lin do pomiaru temperatury w silosach

Dwie nowe serie lin do pomiaru temperatury w silosach: SL3000 i SL5000 znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle rolnym przy monitoringu przechowywania zbóż, jak również w przemyśle energetycznym przy zabezpieczaniu silosów z biomasą. Liny oferowane są w długościach od 5 do 60 metrów przy zagęszczeniu czujników od 2 do 3 metrów. Dzięki dużej wytrzymałości liny serii SL5000 mogą być stosowane w najbardziej wymagających aplikacjach.

Jako uzupełnienie systemu oferowane są moduły komunikacyjne oraz różne wersje oprogramowania. Dzięki temu, w zależności od potrzeb, dane pomiarowe mogą być gromadzone lokalnie, bądź też przekazywane do nadrzędnych systemów kontrolnych.

pomiary temperatury
temperatura@introl.pl

 

Kamera termowizyjna FTI-E1000

Najnowsza kamera termowizyjna FTI-E1000 firmy LAND zapewnia ciągły monitoring procesu produkcji w wielu gałęziach przemysłu. Dobór zakresu pomiarowego od 600°C do 3000°C pozwala na zastosowanie kamery między innymi w przemyśle papierniczym, przemyśle tworzyw sztucznych, hutnictwie szkła i hutnictwie stali. Proponowany system termowizyjny pozwala na sterowanie procesem produkcji w sposób zapewniający otrzymanie produktu o wymaganej i powtarzalnej jakości.

Redukuje też straty finansowe związane z produkcją materiału o niskiej jakości oraz koszty reklamacji. Serwer wraz z oprogramowaniem LIPS umożliwia archiwizację obrazów termowizyjnych, dzięki czemu użytkownik może sprawdzić parametry produkcji podczas poprzedniej zmiany. Detektor o rozdzielczości 656×494, 1% dokładność pomiaru oraz wyjście cyfrowe typu Ethernet to właściwości, które plasują kamerę FTI-E1000 w światowej czołówce termowizji.

pirometry
pirometry@introl.pl

 

VEGA PLICSMOBILE T61

VEGA PLICSMOBILE T61 to moduł komunikacji bezprzewodowej GSM/GPRS dostępny w naszej ofercie od maja tego roku. Urządzenie oferowane jest z zasilaniem standardowym, bateryjnym lub akumulatorowym. Pojemność baterii pozwala na pracę urządzenia przez cały rok. Moduł występuje również w wersji kompaktowej z sondą radarową pomiaru poziomu serii VEGAPULS.
PLICSMOBILE T61 ma zastosowanie w aplikacjach typu rozproszony system magazynowy, wszędzie tam, gdzie zbiorniki są od siebie oddalone. Nowy moduł świetnie sprawdza się również w aplikacjach służących do pomiaru poziomu wody w rzekach i innych akwenach wodnych (system ostrzegania powodziowego).

W aplikacjach tych wystarczy pomiar 2-4 razy na dobę, a tradycyjne połączenie kablowe jest zbędne.

pomiary poziomu
poziomy@introl.pl