Nowości


AwiENERGY – pomiar energii chemicznej biogazu

AwiENERGY to jedyny na rynku układ do pomiaru i rejestracji ilości energii chemicznej biogazu spalanego w jednostce kogeneracyjnej.

Układ mierzy następujące parametry biogazu:

  • przepływ masowy, wyrażony w [Nm³/h],
  • zawartość metanu CH₄ i siarkowodoru H₂S w [%],
  • wartość opałową w [kJ/Nm³],
  • energię chemiczną chwilową w [kJ/h],
  • energię chemiczną dostarczoną w okresie rozliczeniowym w [kJ],
  • temperaturę w [°C],
  • wilgotność względna w [%].

nowosci1

W przypadku gdy do kogeneracji jest dostarczany biogaz pochodzący z różnych źródeł, układ AwiENERGY pobiera próbki niezależnie dla każdego źródła i dla każdego indywidualnie wylicza ilość energii chemicznej. Układ AwiENERGY w łatwy sposób może być integrowany z istniejącymi systemami sterowania, wizualizacji i zbierania danych – jest wyposażony w odpowiedni moduł komunikacyjny np. Profibus, Modbus RTU, Ethernet, Profinet itd.

Wszystkie dane pomiarowe, chwilowe i historyczne, są dostępne na kolorowym panelu dotykowym w postaci tabel i wykresów graficznych. Urządzenie komunikuje się z otoczeniem w języku polskim. Pomiar energii chemicznej jest wymagany w przypadku ubiegania się przez Użytkownika o świadectwa pochodzenia energii z wysokosprawnej kogeneracji (certyfikaty „żółte” i „fioletowe”).

Układ AwiENERGY spełnia wymagania przepisów w tym zakresie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 lipca 2011r.), posiada stosowne potwierdzenie wydane przez TÜV SÜD i może być stosowany do rozliczeń z URE.

 
 
 

Wieloparametrowy miernik ODEON

nowosci2Nowością w ofercie pomiarów fizyko-chemicznych jest wieloparametrowy przenośny miernik ODEON francuskiej firmy PONSEL przeznaczony do kontroli wielu parametrów decydujących o jakości wody tj.: pH, redox, przewodność, tlen rozpuszczony, mętność, zawartość azotanów, fosforanów, żelaza i innych. Inteligentne sondy pomiarowe, dzięki wbudowanej pamięci, przechowują wszystkie dane kalibracyjne umożliwiając natychmiastowy pomiar (Plug & Play).

Wieloparametrowy miernik ODEON wyposażony jest w pamięć 8MB i umożliwia przesył danych do komputera (USB).

fizchem@introl.pl

 

Siłowniki ćwierćobrotowe PSR-E

nowosci3Nowe siłowniki ćwierćobrotowe serii PSR-E marki PS Automation charakteryzują się bezobsługową przekładnią, która w sposób szczególny odporna jest na zużycie mechaniczne. Ponadto, przekładnia jest wysoce wydajna, a jej praca jest cicha, co przekłada się na jej długą żywotność. Siłowniki PSR-E standardowo wyposażone są w wizualny wskaźnik położenia zaworu oraz pokrętło umożliwiające ręczną zamianę pozycji zaworu w przypadku zaniku zasilania.

Nowa, wzmocniona, odporna na promieniowanie UV pokrywa z poliwęglanu idealnie sprawuje się w trudnych warunkach przemysłowych. Zaciski elektryczne wewnątrz siłownika PSR-E umożliwiają montaż przewodów elektrycznych bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Przy pomocy klucza imbusowego możliwa jest regulacja obrotu siłownika w zakresie ±3o bez zdejmowania pokrywy górnej. Do przestawienia wyłączników krańcowych wystarczy natomiast tylko śrubokręt.

Nowa przekładnia, wskaźnik oraz funkcjonalne rozwiązania ułatwiające użytkowanie sprawiają, że siłowniki PSR-E są ciekawym rozwiązaniem dla przemysłu.

armatura@introl.pl

 

CANTY INFLOW™ PARTICLE ANALYZER

nowosci4nowosci4aSystem CANTY INFLOW™ PARTICLE ANALYZER pozwala w czasie rzeczywistym na analizowanie kształtu, wielkości oraz procentowej zawartości cząstek stałych w cieczach (zawiesiny, polimery, muły, szlamy itp). W zależności od modelu, możliwy jest pomiar cząstek od 0,7 mikrona do 20 000 mikronów. System jest oparty na nowatorskiej technologii precyzyjnej, cyfrowej kamery wizyjnej oraz oświetleniu niepowodującym „smażenia produktu”. Nie wymaga pobierania prób ani analizy laboratoryjnej. Układ pomiarowy może być zintegrowany z istniejącymi systemami poprzez wyjście 4 … 20 mA lub OPC Client i sieć zakładową TCP/IP.

Oprogramowanie Canty-VisionClient na komputer PC umożliwia ciągły podgląd widoku produktu oraz pomiar wspomnianych wielkości cząstek wraz z archiwizacją z dowolnego miejsca zakładu. Szeroki dostęp przyłączy (kołnierzowe- ,Tri-Clamp®, Swagelok®, rurowe lub NPT) oraz rodzajów zastosowanych materiałów (316L, Hastelloy, BUNA ,NEOPRENE, VITON®, KALREZ®, Silikon, CHEMRAZ®, EPDM), a także dopuszczenia do stref zagrożenia wybuchem, pozwalają szeroko wykorzystać urządzenie pomiarowe w przemyśle farmeceutycznym, biotechnologicznym lub chemicznym.

wizja@introl.pl