Aktualności


DM BOŚ Bank S.A. mówi „kupuj” akcje Introlu

16 maja bieżącego roku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. opublikował obszerny raport analityczny dotyczący Grupy Kapitałowej Introl S.A., udzielając rekomendacji „kupuj” na akcje GK Introl S.A. Dom maklerski uznał, iż kurs akcji w momencie analizy był niedoszacowany i wycenił przedmiotowe akcje na docelową wartość 9,68 zł.

Jako argumenty przemawiające za rekomendacją „kupuj” DM wskazał między innymi, że GK Introl S.A. pozytywnie zaskoczyła w okresie dekoniunktury rekordowymi kontraktami, które obecnie wchodzą w kluczowe etapy realizacji; ponadto grupa przechodzi od podwykonawcy do generalnego wykonawcy inwestycji, co stwarza szansę na wykorzystanie luki wobec problemów dużych giełdowych grup budowlanych. Dom maklerski zauważył także optymistyczne perspektywy rynkowe w obszarach budownictwa przemysłowego oraz produkcji i dystrybucji AKPiA.

Więcej informacji na temat GK Introl S.A.: www.introlsa.pl

 

aktualnosci2JCommerce S.A. „Pracodawcą Jutra 2014”

Firma z branży IT wchodząca w skład Grupy Kapitałowej INTROL S.A. otrzymała tytuł „Pracodawcy Jutra 2014” przyznawany w ramach projektu „Biznes dla Edukacji”. Projekt ten realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. JCommerce została uhonorowana tytułem „Pracodawcy Jutra 2014” dzięki realizacji licznych akcji wspierających studentów i absolwentów m.in.: organizacji wykładów i spotkań na śląskich i małopolskich uczelniach, Dni Otwartych JCommerce, przenoszeniu kawałka przestrzeni biurowej na uczelnie – JPoint’y, stażom i praktykom.

Więcej o konkursie i spółce JCommerce: www.jcommerce.pl

 

Współpraca z francuskim PONSEL

aktualnosci3W połowie bieżącego roku nawiązaliśmy współpracę z francuskim producentem aparatury kontrolno-pomiarowej firmą PONSEL należącą do grupy Aqualabo. Firma Ponsel mająca ponad 60-letnie doświadczenie w aplikacjach wodno-ściekowych posiada wiele unikatowych mierników wykorzystywanych do analizy podstawowych parametrów fizyko-chemicznych, szeroko stosowanych w aplikacjach wodno-ściekowych. Oferta firmy Ponsel stanowi uzupełnienie naszej oferty dedykowanej do tej branży.

Więcej na temat firmy Ponsel: www.ponsel-web.com