Na okładce


Sondy radarowe poziomu 80 GHz
do cieczy i materiałów sypkich

• uniwersalne rozwiązanie do niemal wszystkich aplikacji
• szeroki wybór przyłączy mechanicznych: gwintowe, kołnierzowe, higieniczne
• dynamika sygnału 120 dB
• automatyczna analiza fałszywego echa
• zakres pomiaru do 120 m
• niewrażliwość na oblepienie i zapylenie
• skuteczność w wysokich zbiornikach z wewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi

poziom@introl.pl