Aktualności


Introl szkoli

W dniach 11-12 października w miejscowości Ruciane Nida odbyło się seminarium na temat: „Nowoczesne metody pomiaru poziomów”. Wzięło w nim udział liczne grono naszych Klientów i partnerów, którzy w trakcie wykładów, dyskusji i konsultacji mieli możliwość poznania najnowszych informacji związanych z tematyką pomiarów. Podczas seminarium omawiane zostały najnowsze techniki zastosowania urządzeń do przemysłowych pomiarów poziomu materiałów sypkich i cieczy oraz pomiarów izotopowych.

 

Szczególne miejsce zajęła problematyka wpływu warunków pracy na niezawodność i dokładność pomiarów, z zastosowaniem urządzeń radarowych, ultradźwiękowych, pojemnościowych i hydrostatycznych. Celem spotkania było przekazanie naszym Klientom aktualnej wiedzy na temat urządzeń pomiarowych w sposób jak najbardziej przyjemny i przystępny. W związku z tym, nasi Goście, prócz czasu spędzanego na szkoleniu, mieli do dyspozycji ośrodek rekreacyjno-żeglarski położony w malowniczej krainie Puszczy Pilskiej i Jeziora Nidzkiego.

Szkolenie – prócz najnowszych informacji – przyniosło również odrobinę relaksu naszym szanownym Gościom. Wkrótce kolejne, nie mniej interesujące seminaria w innych, przepięknych zakątkach Polski.

W dniu 23 października w siedzibie naszej spółki, odbyło się seminarium na temat „Nowe metody pomiaru ciśnienia w oparciu o normy unijne”. W trakcie spotkania prezentowane były między innymi, najnowsze doniesienia na temat przebiegu procesu wzorcowania na bazie obowiązujących w Unii Europejskiej norm oraz informacje dotyczące nowych metod pomiaru ciśnienia absolutnego. Nasi Goście zapoznali się także z budową oraz zasadami przygotowania do pracy i obsługi najnowszych modeli kalibratorów. Przebieg spotkania, podczas którego merytorycznym wykładom towarzyszyła atmosfera konstruktywnej duskusji, daje nam poczucie, iż przekazana wiedza będzie przydatna w zawodowej działalności wszystkich uczestników seminarium.

 

Debiut spółki Introl SA

W dniu 8 listopada 2007 roku Introl S.A. – spółka dominująca wśród Grupy kapitałowej INTROL – zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut poprzedzony był złożeniem prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego oraz zapisami na akcje dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Łączna suma przydzielonych walorów sięgnęła 7 mln, a koszt jednej akcji został ustalony na poziomie 11,5 zł.

 

 

Uroczysty debiut miał miejsce w Sali Notowań GPW o godzinie 9:45. Wzięli w nim udział: Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu GPW, Wiesław Kapral – Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Introl SA, Piotr Jeziorowski – Prezes Zarządu Introlu SA, Dariusz Bigaj – Dyrektor Finansowy Introlu SA oraz Jacek Obrocki – Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej z Beskidzkiego Domu Maklerski SA. Uroczystość, podczas której przedstawiciele najwyższych władz firmy Introl SA otrzymali z rąk Prezesa Zarządu GPW symboliczną statuetkę i dyplom „Spółka notowana na GPW”, zakończył się oficjalnym, pierwszym uderzeniem w dzwon giełdowy. Rozlegający się po całej Warszawie gong oznajmił, iż od dnia 8 listopada Introl SA jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Mamy nadzieję, że ten krok to początek drogi pełnej samych sukcesów, których szczerze życzymy naszym kolegom.

 

Laboratorium Pomiarowe Introl rozszerza swoją ofertę

Z uwagi na rosnące wymagania naszych Klientów związane z wzorcowaniem urządzań pomiarowych, na potrzeby Laboratorium Pomiarowego Introl zakupiona została komora klimatyczna firmy Vötch oraz wzorzec punktu rosy Optica firmy GE.

 

 

Urządzenia te pozwolą na wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności.

W przyszłości pomiary te zostaną poddane akredytacji w PCA. Ponieważ precyzja i wiarygodność – wartości stanowiące priorytety działania Laboratorium – wymagają ciągłego doskonalenia, zakupy te nie są ostatnimi.

Już dziś nasze Laboratorium posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie wielu typów urządzeń pomiarowych, a zakres obszaru akredytowanego jest stale rozszerzany.

 

Oferta oraz aktualne informacje zamieszczone są na naszej nowej stronie internetowej: www.laboratoriumintrol.pl.