Nowości


Hydrauliczne kalibratory obciążnikowo-tłokowe serii 580 firmy DH Budenberg

 • zakresy od 1 bar do 3000 bar
 • modele jedno i dwutłokowe
 • dokładność od 0,008 % wskazań
 • w modelach dwutłokowych automatyczne przełączany zakres przy wysokich ciśnieniach

Kalibratory obciążnikowo-tłokowe są przeznaczone do pracy głównie w laboratoriach, jednakże konstrukcja i wykonanie umożliwia ich stosowanie również w przemyśle. Służą do wzorcowania m.in. kalibratorów elektronicznych, wykorzystywanych szeroko w przemyśle jako wzorce robocze.
Generowanie ciśnienia w serii 580 odbywa się za pomocą wbudowanej pompy ciśnienia. Wartość ciśnienia w układzie mierzona jest na podstawie masy założonych obciążników, lokalnej grawitacji i powierzchni czynnej tłoka. Konstrukcja kalibratorów serii 580 umożliwia użycie tej samej bazy z różnymi zespołami tłok/cylinder. Kalibratory z zakresu 700 do 3000 bar posiadają zespół tłok/cylinder o podwójnym zakresie działania. Przełączanie na wysoki zakres następuje automatycznie. Umożliwia to użytkownikowi wzorcowanie przyrządów w szerokim zakresie przy użyciu tych samych obciążników (np. 1 ÷ 700 bar), bez konieczności zmiany zespołu tłok/cylinder na inny.

 

 


Do uzyskania maksymalnej precyzji uzyskiwanych rezultatów, do każdego przyrządu dostarczane jest oprogramowanie umożliwiające uwzględnienie wszelkich potrzebnych parametrów takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne itp.

Wyposażenie standardowe:

 • przyłącza 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2” BSP,
 • oprogramowanie wspomagające kalibrację,
 • świadectwo wzorcowania producenta.

 

Sygnalizatory rotacyjne VEGAPAL

Nowością w ofercie są rotacyjne sygnalizatory firmy VEGA FRANCE serii VEGAPAL. Do największy zalet sygnalizatorów rotacyjnych należy brak konieczności kalibracji, niewrażliwość na zapylenie, zmiany stałej dielektrycznej, gęstości czy innych właściwości fizyko-chemicznych. Wykrywanie poziomu realizowane jest za pomocą silnika synchronicznego, który wprawia w ruch oś z łopatką. Zasypanie łopatki powoduje zatrzymanie silnika. Działania silnika wznawiane jest przez specjalną sprężynę, która wywołuje startowy moment obrotowy.

 

Dostępne są 2 modele:

VEGAPAL 3001 w typowym wykonaniu dla przemysłu ciężkiego, z zasilaniem 230 V AC lub 24 V AC (opcja specjalna 24 V DC) oraz atestem ATEX do pracy w strefie zagrożenia wybuchem pyłów 20.

VEGAPAL serii 4001 jest typową wersją „low-cost” z króćcem montażowym i łopatką z tworzywa sztucznego. Przeznaczeniem tego sygnalizatora są bardzo proste aplikacje w przemyśle maszynowym (piekarnie), na lekkich materiałach sypkich.

Nowe moduły zbierania danych

Firma Brainchild wprowadziła do sprzedaży całkowicie nową serię modułów zbierania danych. Szeroki zakres typów wejść i wyjść pozwala na dobranie modułu odpowiadającego wymaganiom użytkownika. Ciekawym rozwiązaniem jest moduł I0-DAIO łączący w sobie 2 wejścia analogowe, 4 cyfrowe, 2 dla czujników rezystancyjnych oraz 2 wyjścia cyfrowe i jedno analogowe. Pozwala to w prostych aplikacjach wyeliminować konieczność stosowania kilku modułów różnych typów. Wszystkie moduły komunikują się poprzez protokół Modbus RTU. Dodatkowo, wyposażone są one w diody umożliwiające bieżącą obserwację stanu wejść i wyjść oraz ewentualną diagnostykę błędów i uszkodzeń. Cechą odróżniającą nowe moduły od dotychczas stosowanych (produkcji ICPDAS), jest ich budowa. Mała szerokość ułatwia montaż modułów na szynie DIN, dzięki czemu zajmują one znacznie mniej miejsca. Obecnie prowadzone są prace nad oprogramowaniem umożliwiającym dodatkowo archiwizację oraz dalszą obróbkę zmierzonych wartości.

Oprogramowanie to będzie stworzone na kształt oprogramowania znanego z rejestratorów VR06/18 – Observer. Dodatkowo, będzie ono umożliwiało ustawienie progów alarmowych podobnych do istniejących we wspomnianych rejestratorach. Oprogramowanie powinno być dostępne w najbliższych miesiącach.

Terminal wagowy D44O IS Ex

Nowy terminal wagowy D440 IS jest przeznaczony do instalowania w strefie zagrożonej wybuchem gazem lub pyłem. Urządzenie współpracuje z przetwornikami tensometrycznymi, stosowanymi w przemysłowych wagach: pomostowych, zbiornikowych, różnego typu stanowiskach pomiaru siły i masy. W wyposażeniu standardowym posiada 4 wejścia optoizolowane, a w module zasilacza 4 wyjścia przekaźnikowe.

Spośród wielu dostępnych funkcji urządzenia, warto wymienić:

 • praca w trybie ważenia standard, załadunku/rozładunku, sumowania,
 • dozowanie składnika z wyprzedzeniem oraz autokorektą naważki,
 • tara wielokrotna,
 • raportowanie ważeń wg kodów,
 • kalibracja pełna, tylko zera wagi, z linearyzacją, odwrotna, z histerezą,
 • korekta wartości wskazań po kalibracji w zakresie ± 1% zakresu pomiarowego.

Jako wyposażenie dodatkowe, terminal może zostać wyposażony w wyjście analogowe lub linię światłowodową z konwertorem RS232.

Mierniki zużycia oleju z elektronicznym wyświetlaczem typ VZF

Przepływomierze VZF są odpowiednikiem znanych i najczęściej na świecie stosowanych mierników zużycia oleju VZO wyposażonym dodatkowo w wyświetlacz elektroniczny, na którym możemy odczytać miedzy innymi kasowalny i niekasowalny stan licznika, bieżące natężenie przepływu i inne parametry przepływu.

Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w wyjścia impulsowe, analogowe i przekaźnikowe (2 poziomy). Przepływomierz działa w oparciu o zasadę pompki z wirującym tłokiem, która przepompowuje określoną ilość medium przy każdym obrocie. Takie rozwiązanie pozwala na montaż przepływomierza bez stosowania odcinków prostych przed i za urządzeniem.

 

 


Obszary zastosowań:

 • do pomiaru zużycia paliwa przez palniki olejowe (na przykład w kotłach grzewczych, piecach przemysłowych, instalacjach przetwarzania smoły, kotłach okrętowych),
 • do pomiaru zużycia paliw pędnych przez silniki i maszyny (takie jakie lokomotywy z napędem Diesla, maszyny budowlane i statki, a także urządzenia awaryjnego zasilania elektrycznego i elektrociepłownicze),
 • kontrola i optymalizacja zużycia,
 • pomiary przepływu olejów mineralnych,
 • pomiary przepływu paliwa dla maszyn i silników,
 • stanowiska badań silników.

  Typy mierzonych mediów:
 • paliwa grzewcze (oleje opałowe) ekstra lekkie/ lekkie, średnie, ciężkie,
 • olej napędowy,
 • nafta

Przenośny analizator spalin GreenLine 6000

Analizator spalin GreenLine 6000 to udoskonalona wersja przenośnego urządzenia do analizy stężenia gazów. Dzięki 6-ciu sensorom elektrochemicznym może mierzyć aż do 6-ciu gazów: O₂,CO, NO, NO₂, SO₂, CxHy. GreenLine 6000 umożliwia także wyliczanie stężenia CO₂ oraz mierzenie ciągu kominowego, temperatury i prędkości spalin. Analizator posiada również funkcje wyliczania sprawności spalania, indeksu dymowego czy strumienia powietrza.

Wbudowana drukarka igłowa zapewnia trwałe wydruki pomiarów w trudnych warunkach występujących w przemyśle. Szczególną zaletą urządzenia jest jego oprogramowanie umożliwiające dostosowanie ustawień do indywidualnych preferencji użytkownika. Swobodne definiowanie zawartości nawet 9-ciu różnych graficznych ekranów, możliwość transmisji danych do komputera PC, zapis wyników do bazy danych (Microsoft Access) wraz z eksportem do formatu Excel oraz możliwość nadawania dowolnych nazw dla punktów pomiarowych, to tylko część funkcji analizatora.

 


Dzięki funkcjonalnemu oprogramowaniu, użytkownik zyskuje praktyczne możliwości przetwarzania, wykorzystania i archiwizacji danych pomiarowych.

Dzięki rozbudowanemu wachlarzowi dostępnych funkcji, przenośny analizator spalin GreenLine 6000 znajduje swoje zastosowanie w wielu branżach przemysłowych, wszędzie tam gdzie stosowane są urządzenia emitujące, przetwarzające czy wykorzystujące paliwa gazowe w różnych procesach. Jest to między innymi przemysł farbiarski (nagrzewnice i suszarki), produkcja cementu, wapna, szkła, ceramiki (piece) czy też branża przemysłowych kotłów użytkowych i energetycznych. Analizator jest pomocny także w licznych przedsiębiorstwach stosujących turbiny, sprężanie gazu, generatory UPS lub też stacjonarne silniki ze spalaniem wewnętrznym. Lista zastosowań analizatora spalin GreenLine 6000 jest znacznie dłuższa, a jego mobilność pozwala na dokonywanie pomiarów wszędzie tam, gdzie nie można wykorzystać urządzeń stacjonarnych.

Tower-Sense: izotopowy pomiar poziomu

Niemiecka firma BERTHOLD specjalizuje się w produkcji urządzeń izotopowych. Najnowszy system pomiarowy, noszący nazwę TowerSense, jest przeznaczony do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i produktów sypkich. Najważniejszą cechą systemu jest jego modułowa konstrukcja, dzięki której można uzyskać zakres pomiaru do 8 metrów. W odróżnieniu od detektorów elastycznych, Tower-Sense wykorzystuje jednorodny scyntylator plastikowy o średnicy 2”, przez co uzyskuje się zdecydowanie lepszą czułość, żywotność oraz stabilność temperaturową. Czułość jest parametrem istotnym z uwagi na wymogi ochrony radiologicznej – im
jest większa, tym mniejsza aktywność źródła wystarcza dla uzyskania właściwego sygnału pomiarowego. System posiada obudowę wykonaną ze stali kwasowej, która chroni scyntylator przed szkodliwym wpływem otoczenia, a ponadto zapewnia trwały montaż i niezmienną w czasie geometrię układu pomiarowego.

Z punktu widzenia użytkownika ważnym jest to, że Tower-Sense ma wbudowaną jednostkę sterującą, dzięki której sygnał pomiarowy może być przekazywany bezpośrednio do systemu sterowania.

Dostępne są wersje analogowe (4 … 20 mA) oraz cyfrowe, z komunikacją HART lub Profibus. Urządzenie jest wyposażone również w wyjścia przekaźnikowe (1 błędu i 3 programowane np. do sygnalizacji przekroczenia max, temperatury) i porty RS232 i RS485. Tower-Sense może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem, posiada certyfikat ATEX II 2 GD EEx d IIB/IIC T6.