Dobra praktyka: Prawidłowe fakturowanie dzięki precyzyjnej kalibracji urządzeń do konwersji gazu. Jak wybrano Beamex?


Artykuł przedstawia sytuację w firmie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo związaną z kalibracją urządzeń do konwersji gazu i wynikającą z niej oszczędnością funduszy. W oparciu o opinie naszego Klienta prezentujemy jak ważna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jest prawidłowa kalibracja, która bezpośrednio wpływa na prawidłowe fakturowanie.

 

Materiał ten powstał przy bezpośredniej współpracy z firmą Beamex oraz z pracownikiem PGNiG – specjalistą ds pomiarów – Jackiem Miderą.

Charakterystyka Klienta

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, firma macierzysta Mazowieckiej Spółki Gazowniczej, to jedna z największych firm w Polsce. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) to największa w Polsce firma zajmująca się wydobyciem i produkcją gazu, a także jedyna zintegrowana pionowo polska firma gazownicza, posiadająca wiodący udział na rynku we wszystkich polskich sektorach gazownictwa. Firma dostarcza ropę naftową i gaz korzystając ze źródeł krajowych, a także importuje gaz z Rosji, Norwegii i Niemiec oraz z krajów Azji Środkowej. W roku 2006, PGNiG wyprodukowało 4,3 mld m³ gazu (co stanowi 31% całkowitego zużycia gazu w Polsce) oraz 530 000 ton metrycznych ropy naftowej i skropliny.

 

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest firmą macierzystą Mazowieckiej Spółki Gazowniczej (MSG). MSG działa na terenie północno-wschodniej Polski i obejmuje obszar 87000 km², co odpowiada 27,7% terytorium kraju. Na terenie tym znajduje się 761 miejscowości, w tym 120 miasteczek i miast, wśród nich Warszawa i Łódź. Zakład w Łodzi zajmuje się dystrybucją gazu naturalnego w całym województwie łódzkim. Całkowita liczba odbiorców wynosi 386000, w tym ok. 350 to duże firmy przemysłowe.

 

Sytuacja

Kalibracja w firmie gazowniczej to kwestia dokładności, bezpieczeństwa i dochodowości. Co najważniejsze, precyzyjne pomiary gwarantują precyzyjne fakturowanie. Nawet niewielki błąd pomiaru może drastycznie obniżyć dochody firmy. Ten przykład odzwierciedla, jak – z ekonomicznego punktu widzenia – duże znaczenie ma dokładna kalibracja. Typowe parametry procesu, których kalibrację przeprowadza się w zakładzie w Łodzi, związane są z dostawą gazu naturalnego. W związku z tym, większość potrzeb związanych z kalibracją dotyczy mierników ciśnienia i temperatury, połączonych z urządzeniami do konwersji gazu.

 

Iskrobezpieczny, wielofunkcyjny kalibrator MC5-IS doskonale nadaje się do zaspokajania potrzeb zakładu w Łodzi.

Iskrobezpieczny, wielofunkcyjny kalibrator MC5-IS doskonale nadaje się do zaspokajania potrzeb zakładu w Łodzi.

 

Klienci chcą płacić tylko za dostarczony gaz, przez co pomiar ilości dostarczonego gazu przez urządzenia do konwersji musi być bardzo dokładny. Oznacza to, że wymagania dotyczące kalibratorów są szczególnie wysokie. Beamex® MC5-IS doskonale się do tego nadaje, tłumaczy Jacek Midera. Przeprowadzana w odpowiednim czasie, prawidłowa kalibracja urządzeń jest istotna dla zagwarantowania, że system pomiarowy będzie funkcjonował prawidłowo. Dokumentację kalibracyjną można wykorzystywać do skontrolowania, czy kalibrację przeprowadzono prawidłowo celem zmniejszenia liczby błędów przy fakturowaniu. W przypadku wystąpienia problemu, informacje te mogą okazać się kluczem do ustalenia kiedy, gdzie i/lub jak wystąpił błąd i jak można go prawidłowo skorygować.

Kalibrację trzeba bardzo często przeprowadzać przy złej pogodzie. Iskrobezpieczny kalibrator Beamex® MC5-IS z ochroną obudowy klasy IP65 idealnie się do tego celu nadaje, mówi Jacek Midera.

 

Rozwiązanie i główne korzyści

W zakładzie w Łodzi znajduje się 750 urządzeń, które wymagają kalibracji. Większość z nich dokonuje pomiaru ciśnienia bądź temperatury. Urządzenia te kalibruje się dwa razy do roku – pierwsza kalibracja to kalibracja ogólna, obejmująca wszystkie zakresy. Iskrobezpieczny, wielofunkcyjny kalibrator MC5-IS doskonale nadaje się do zaspokajania potrzeb zakładu w Łodzi. Kalibrację wykonuje się przy użyciu przenośnych, wielofunkcyjnych kalibratorów iskrobezpiecznych Beamex® MC5-IS. MC5-IS wykonuje kalibracje automatyczne, wszystkie wyniki przechowywane są w pamięci MC5-IS, zaś raporty z kalibracji drukowane są za pomocą oprogramowania kalibracyjnego Beamex®.

MC5-IS doskonale nadaje się do zaspokajania potrzeb łódzkiego zakładu. Szukaliśmy dobrego kalibratora i inni użytkownicy działający w tej samej branży polecili nam Beamex® MC5-IS, wyjaśnia Jacek Midera. Zaprosiliśmy miejscowego przedstawiciela firmy Beamex, by przeprowadził w Polsce prezentację i po jej zakończeniu nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do tego, które urządzenie wybrać, mówi dalej Midera. Na początek, w roku 2006, zakupili kalibrator MC5-IS z oprogramowaniem kalibracyjnym Beamex®. Gdy tylko zaczęli używać kalibratorów i oprogramowania kalibracyjnego, zauważyli, że System Kalibracyjny Beamex nie tylko spełnia ich wymagania, ale jest także bardzo prosty w obsłudze. Rok później zdecydowali się kupić kolejny MC5-IS. Co więcej, kalibratory Beamex® wyposażone są w interfejs użytkownika w języku polskim. Po zakupieniu urządzenia, dystrybutor firmy Beamex na terenie Polski organizuje jednodniowe szkolenie.

 

Konieczna jest okresowa kalibracja urządzeń. Typowe parametry procesu, które kalibruje się w zakładzie w Łodzi, związane są z dostawą gazu naturalnego.

Konieczna jest okresowa kalibracja urządzeń. Typowe parametry procesu, które kalibruje się w zakładzie w Łodzi, związane są z dostawą gazu naturalnego.

 

Ogólne doświadczenia z eksploatacji kalibratora w zakładzie w Łodzi są bardzo dobre, zaś pracownicy są bardzo zadowoleni z urządzeń Beamex, zarówno jeśli chodzi o ich niezawodność, łatwość w użyciu i dokładność, jak i możliwość wykorzystania w trudnych i niebezpiecznych warunkach.

Reasumując
Profil klienta Mazowiecka Spółka Gazownicza

 

Sytuacja firmy

MSG działa na terenie północnowschodniej Polski i obejmuje obszar 87000 km², co odpowiada 27,7% terytorium kraju. Na terenie tym znajduje się 761 miejscowości, w tym 120 miasteczek i miast, wśród nich Warszawa i Łódź. Zakład w Łodzi zajmuje się dystrybucją gazu naturalnego w całym województwie łódzkim, całkowita liczba odbiorców wynosi 386000, w tym ok. 350 to duże firmy przemysłowe. Kalibracja w firmie gazowniczej to kwestia dokładności, bezpieczeństwa i dochodowości. Co ważniejsze, precyzyjne pomiary gwarantują prawidłowe fakturowanie.

Opis rozwiązania

  • Iskrobezpieczne kalibratory wielofunkcyjne Beamex® MC5-IS,
  • Oprogramowanie kalibracyjne Beamex®,
  • Pompy kalibracyjne Beamex® serii PG.

Główne korzyści

  • precyzyjna kalibracja gwarantuje prawidłowe fakturowanie,
  • niezawodność,
  • łatwe w obsłudze kalibratory z interfejsem w języku polskim,
  • możliwość eksploatacji w trudnych warunkach występujących w przemyśle,
  • funkcja dokumentacji – wyniki kalibracji przechowywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia,
  • kalibratory z certyfikatem ATEX – możliwość wykorzystywania na obszarach niebezpiecznych.

Beamex w Polsce:
INTROL Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 112
40-519 Katowice, POLSKA
Tel.: +48 32 789 00 00
Fax: +48 32 789 00 10
e-mail: introl@introl.pl