Od redakcji


Szanowni Państwo

Lato przynosi kolejny już numer naszego magazynu „Pod kontrolą”. Mamy nadzieję, że mimo pogody zachęcającej do spacerów na powietrzu, znajdą Państwo odrobinę wolnego czasu aby zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat szeroko pojmowanej automatyki przemysłowej.

Przepływ to jedna z podstawowych własności, która w obecnych czasach podlega pomiarom i kontroli. Przepływ jako podstawowe pojęcie mechaniki płynów, w praktyce dotyczy także pary oraz różnych gazów wykorzystywanych w niemal każdej gałęzi przemysłu. Rynek automatyki oferuje kilka podstawowych metod pomiaru i tym samym kilka głównych typów aparatury. Mamy zatem rurki spiętrzające, stożki spiętrzające, przepływomierze kryzowe, ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, wirowe, masowe (Coriolisa i termiczne), objętościowe i inne. Prezentacja jednego z tych typów – przepływomierzy wirowych (Vortex) – jest „Tematem Wydania” najnowszego numeru. Autorka artykuły skupia się na przedstawieniu teoretycznych założeń działania przepływomierzy wirowych, ich głównych elementów konstrukcyjnych oraz prezentuje najbardziej popularne modele.

W kolejnych numerach „Pod kontrolą” omówimy także pozostałe typy przepływomierzy wykorzystywanych w przemyśle.

W połowie maja, w Bydgoszczy, odbyły się targi WOD-KAN 2008. Jako wystawcy, prezentowaliśmy na nich między innymi analizatory wody i ścieków. Z uwagi na rosnącą świadomość potrzeby dbania o środowisko naturalne oraz coraz bardziej restrykcyjne regulacje Unii Europejskiej, w całym kraju powstają nowe oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i inne przedsiębiorstwa branży wodno-kanalizacyjnej. To głównie z myślą o tych, dla których kluczowe znaczenie ma jakość wody, jej chemiczne składniki oraz ich pomiar i kontrola, w dziale „Dobra praktyka”, autor artykułu omawia najważniejsze cechy analizatorów marki TETHYS INSTRUMENTS.

„Akademia Automatyki” to druga część wykładu na temat regulatorów PID. Pierwsza część – opublikowana w poprzednim numerze „Pod kontrolą” – przedstawiała historię rozwoju regulatorów oraz wyjaśniała znaczenie najważniejszych pojęć. Tym razem autor koncentruje się na praktycznym znaczeniu poszczególnych parametrów P, I, D oraz na metodach nastaw regulatorów.

Na zakończenie przypominamy, iż aby otrzymywać bezpłatny magazyn „Pod kontrolą” wystarczy skontaktować się z nami pod adresem e-mail introl@introl.pl lub dokonać subskrypcji bezpośrednio na stronie magazynu: www.podkontrola.pl.

Życzę udanej lektury
Jerzy Janota
Wiceprezes Zarządu Introl Sp. z o.o.