Na okładce


Z uwagi na ekstremalnie wysoką temperaturę, ciśnienie lub żrące właściwości mierzonego medium, a także skomplikowaną konstrukcję reaktorów, podajników i innych elementów instalacji przemysłowych, wykorzystanie układu złożonego ze źródła izotopowego oraz detektora promieniowania jest nierzadko jedynym rozwiązaniem, pozwalającym na pomiar różnych właściwości fizycznych cieczy lub produktów sypkich.

Stosowanie źródeł izotopowych nadal jeszcze budzi wiele wątpliwości i obaw związanych z możliwością skażenia promieniotwórczego. Aby zminimalizować zagrożenia, firma BERTHOLD opracowała i wykorzystuje zaawansowane technologie pozwalające na stosowanie źródeł o bardzo małej aktywności. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi unikalna konstrukcja kapsuł oraz pojemników ochronnych. Wszystkie te działania zapewniają ludziom pracującym w pobliżu urządzeń całkowite bezpieczeństwo.

 

Mierniki izotopowe firmy BERTHOLD są stosowane w przemyśle już od 60 lat!