Od redakcji


Drodzy Czytelnicy

Po okresie lata, wakacji i wypoczynku, przyszedł czas na kolejny numer naszego magazynu. Zapraszam zatem do przejrzenia przygotowanych przez naszych specjalistów artykułów ostatniego już w tym roku numeru „Pod kontrolą”.

„Temat Wydania” tym razem związany jest z chyba najbardziej powszechnym typem pomiarów przemysłowych.

Pomiar masy realizowany jest bowiem niemal w każdej gałęzi gospodarki, a jego wyniki często decydują o efektywności prowadzonych procesów. Jako, że na łamach „Pod kontrolą” jeszcze nigdy nie podejmowaliśmy tematyki wag przemysłowych, tym razem artykuł o najbardziej popularnych typach układów stanowi „Temat Wydania”.

Przemysłowe pomiary przepływu gazów należą do tych najbardziej złożonych i wymagających idealnie dopasowanej aparatury. Jeśli dodamy do tego potrzebę prowadzenia pomiarów bez konieczności ingerencji w stalowy rurociąg, sprawa staję się nieraz prawie niemożliwa. Prawie, gdyż od pewnego czasu dysponujemy technologią, która jest w stanie bezinwazyjnie zmierzyć niemal każdy gaz, w niemal każdej aplikacji. Krótka charakterystyka nowych przepływomierzy ultradźwiękowych oraz relacja z przeprowadzonych testów to tematyka „Dobrej Praktyki”.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest niezbędne dla zachowania wiarygodności wskazań użytkowanej aparatury. Dowodem przeprowadzenia wzorcowania jest świadectwo, którego forma jak i zawartość merytoryczna są ustalone przez Polskie Centrum Akredytacji. Jak to często bywa z formalną dokumentacją techniczną, także i dokumenty potwierdzające wykonanie wzorcowania zawierają szereg mało jasnych, często trudnych do zrozumienia opisów, zestawień czy pojęć. Tym wszystkim niejasnościom wychodzi na przeciw autor „Akademii Automatyki” starając się przybliżyć sens zapisów stosowanych na wydawanych przez akredytowane laboratoria wzorcujące Świadectwach Wzorcowania.

Jako, że numer 4/2010 jest ostatnim wydaniem „Pod kontrolą” w tym roku, wszystkim naszym Czytelnikom już teraz składam gorące podziękowania za cały rok bycia z nami i jednocześnie życzę samych sukcesów w nadchodzącym roku.

Zapraszam do lektury
Jerzy Janota
prezes zarządu Introl Sp. z o.o