Od redakcji


Drodzy Czytelnicy!

Termiczne przepływomierze masowe do gazów są powszechnie stosowane w zakładach przemysłowych na każdym niemal kontynencie. Swoją popularność „termiki” zawdzięczają zasadzie pomiaru, która czyni je przyrządami stosunkowo uniwersalnymi,
bardzo trwałymi, dokładnymi i pozwalającymi na bezpośredni pomiar masowy różnych gazów. Termiczne masowce mierzą zarówno gazy czyste (np. sprężone powietrze), jak i te zanieczyszczone, wilgotne i agresywne chemicznie (np. chlor czy biogaz).

Wielu jednak nie zdaje sobie sprawy, że na rynku są dwa rodzaje „termików”, których zasada działania nieco się różni. Każdy z tych dwóch typów przepływomierzy ma swoje wady i ograniczenia, dlatego jeden z wiodących producentów postanowił połączyć zalety obu. Co z tego wynikło przeczytacie Państwo w „Temacie wydania”.

W poprzednim numerze „Pod kontrolą” pisaliśmy o możliwościach wykorzystania w przemyśle spektroskopii, czyli analizy i interpretacji widma. Omawialiśmy wtedy także zasadę działania spektrometrów pracujących w bliskiej podczerwieni, wskazując na liczne korzyści z przeniesienia tej metody z laboratorium bezpośrednio do procesu. Aktualny artykuł w „Dobrej praktyce” jest rozwinięciem tematyki analizatorów NIR online, a autor przytacza konkretne przykłady zastosowania i wynikające z tego korzyści natury finansowej. Zapraszamy zatem do lektury wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami analizy istotnych parametrów wykorzystywanych w procesie surowców, przetwarzanych półproduktów czy wytwarzanych produktów końcowych.

„Akademia automatyki” tym razem skupia się na problemie, z którym borykają się osoby odpowiedzialne za wzorcowanie przemysłowych czujników temperatury. Autor omawia trudności związane z wzorcowanie specyficznych czujników – tych krótkich i/lub z przyłączem kołnierzowym. Czujniki takie są stosowane głównie w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym, w których to dąży się do minimalizacji kontaktu materiału czujnika z badanym produktem. W zakładach tych dwóch branż (choć nie tylko) problem wzorcowania czujników temperatury jest realny. Czy można się z nim uporać? Z pomocą, jak to często bywa, przychodzi technologia.

Zapraszam do lektury
Jerzy Janota
Dyrektor ds. rozwiązań produktowych