Nowości


C520 i R520 – Nowe przetworniki temperatury z protokołem HART 6 zgodne z SIL 2

Nowa generacja przetworników firmy INOR z serii IPAQ Line zapewnia wysoką dokładność przetwarzania oraz pięcioletnią stabilność pomiarową na poziomie ±0.05% zakresu. C520/R520 to uniwersalne, izolowane, dwu-wejściowe przetworniki temperatury, dodatkowo z wejściem napięciowym i rezystancyjnym. Przetworniki posiadają komunikację w protokole HART 6, a nowe funkcje monitoringu umożliwiają nadzór nad izolacją i dryftem czujnika. Funkcja awaryjnego przełączenia na drugi tor pomiarowy, w przypadku awarii pierwszego czujnika, redukuje ryzyko utraty ważnych pomiarów. Możliwość 50 punktowej linearyzacji oraz programowej korekcji błędu czujnika pozwalają podnieść całkowitą dokładność układu czujnik/przetwornik. Przetworniki są kompatybilne z SIL2, ATEX, NAMUR NE21, NE43, NE55, NE89 oraz NE107.

pomiary temperatury
czujtemp@introl.pl

 

VEGAPULS SR68

 

 

W listopadzie 2010 roku firma VEGA wprowadza nowy produkt, którym jest VEGAPULS SR 68 do pomiaru poziomu materiałów sypkich. Jest to radar wypełniający lukę w zakresie pomiarowym pomiędzy sondami VEGAPULS 67 i VEGAPULS 68. Zakres pomiarowy VEGAGAPULS SR 68 to 30 metrów, co w porównaniu z 15-to metrowym VEGAPULS 67 i 70-cio metrowym VEGAPULS 68 stwarza nowe możliwości aplikacyjne. Nowy radar będzie dostępny z antenami stożkowymi w różnych konfiguracjach przyłączy mechanicznych, w tym również z kołnierzami wyposażonymi w przeguby kulowe do ustawiania odpowiedniego kąta nachylenia radaru. W dniu premiery, nowy radar będzie posiadał również dopuszczenia ATEX.

pomiary poziomu
poziomy@introl.pl

 

VEGAPULS WL61

 

 

Kolejnym nowym produktem dostępnym od listopada 2010 jest sonda radarowa VEGAPULS WL 61. Sonda ta została zaprojektowana i dedykowana gospodarce wodno-ściekowej. Jest to radar pracujący na częstotliwości 26 Ghz, niewrażliwy na wzburzoną powierzchnie cieczy, parowanie, mgły lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne. Zakres pomiarowy to 15 metrów, dokładność +/-2 mm, natomiast zakres temperaturowy od -40 do +80°C. Dzięki wykonaniu obudowy w klasie szczelności IP68/1bar, urządzenie doskonale nadaje się do aplikacji gdzie istnieje niebezpieczeństwo zalania.

pomiary poziomu
poziomy@introl.pl

 

Regulatory ciśnienia do gazu serii FGD

 

W naszej ofercie pojawiły się nowe regulatory przeznaczone do gazów produkcyjnych, naturalnych, ciekłych gazów napędowych oraz biogazu. Mogą być one montowane w instalacjach z automatycznymi palnikami gazowymi, włącznie z instalacjami mieszanymi i kombinowanymi oraz w przemysłowych instalacjach rozprowadzających. Urządzenie dostępne jest dla średnic od 1/2” do 2”, przy maksymalnym ciśnieniu wejściowym do 1 bara. Regulatory mają wbudowany filtr i spełniają normę EN 88 (2009/142/CE – dyrektywa dotycząca gazu). Dostępny jest również regulator dla maksymalnego ciśnienia wejściowego do 4 bar.

armatura gazowa
gazometria@introl.pl

 

Specjalne wykonanie przepływomierzy wirowych

Dzięki współpracy inżynierów INTROL i VORTEK powstała nowa wersja przepływomierzy wirowych M22 i M23 – VETEP-EMSINT Przepływomierze w tej wersji mają wbudowane w elektronice wszelkie tabele przeliczeniowe dla pary wodnej, gazów oraz cieczy i pozwalają na pomiar przepływu objętościowego, masowego, energii.

 

 

Do przepływomierza należy wprowadzić jednak sygnał z przetwornika ciśnienia (4÷20 mA) oraz z czujnika RTD (Pt100 lub Pt1000). Powstanie nowej wersji było spowodowane informacjami od niektórych klientów, którzy chcieli mieć kompaktowy przepływomierz, a jednocześnie posiadać możliwość niezależnego sprawdzania elementów pomiarowych (np do spełnienia wymagań ISO). Dzięki wprowadzeniu nowej wersji,  przepływomierze Vortek są najbardziej uniwersalnymi przepływomierzami wirowymi dostępnymi na polskim rynku.

pomiary przepływu
przeplywy@introl.pl

 

Termowizyjny system kontroli transportu paliwa na podajnikach taśmociągowych LAND HotSpot IR

Jednym z podstawowych problemów przy wytwarzaniu energii elektrycznej lub ciepła w elektrociepłowniach na paliwa stałe (węgiel lub biomasa), jest powstawanie zjawiska samozapłonu. Pożary oraz wybuchy pyłu w bunkrach prowadzą do poważnych strat materialnych oraz bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia załogi. Wśród wielu rozwiązań mających na celu ograniczenia ryzyka pożaru, istnieje brytyjski system wykrywania potencjalnych źródeł zapłonu na podajnikach taśmociągowych. Zadaniem systemu jest nie tylko wykrycie płomieni wśród materiału przemieszczającego się na taśmociągu z prędkością kilku metrów na sekundę, ale także detekcja jakichkolwiek elementów, których temperatura przewyższa zadany próg i które mogą wywołać wybuch zawieszonego pyłu w bunkrze. Skaner pozwala na 100-krotne przeskanowanie powierzchni taśmociągu w ciągu jednej sekundy, co likwiduje „piętę achillesową” dotychczas stosowanych pirometrów.

 

 

Pirometry bowiem wykonują pomiar w czasie od 500 ms, i co z tym związane, dają informację o średniej temperaturze paska o szerokości 30 cm x 200 cm, czyli punktu o powierzchni 600 cm2! (przy umieszczeniu pirometru 1 m nad taśmą z optyką 30:1 i prędkości taśmociągu 2 m/s). Skaner jest w stanie zmierzyć z rozdzielczością 1 cm2, 600 x większą powierzchnię niż pirometr. Kolejną zaletą skanera jest fakt, iż mierzy on 100 pełnych punktów przez całą szerokość taśmociągu, podczas gdy pirometr jest w stanie dokonać pomiaru 1-go punktu (zazwyczaj środka taśmociągu).

W praktyce pirometr wykrywa wyłącznie dużą ilością płonącego materiału, skaner LAND HotSpot Ir natomiast potrafi zabezpieczyć przed przedostaniem się nawet małego, żarzącego materiału do np.: bunkra węglowego.

pirometry
pirometry@introl.pl

 

Profesjonalna kamera termowizyjna HOTFIND-L

Najnowszym urządzeniem w ofercie pomiarów termowizyjnych jest kamera HOTFIND-L wyróżniająca się bezkonkurencyjnym stosunkiem ceny do posiadanych możliwości. HOTFIND-L jest nowoczesnym urządzeniem, przeznaczonym do precyzyjnych pomiarów temperatury w zakresie -20÷250°C, opcjonalnie do +1500°C. Kamera posiada detektor mikrobolometryczny produkowany w Europie (brak konieczności oczekiwania na zezwolenia importowe) o rozdzielczości 384 × 288, stabilizowany w temperaturze otoczenia (brak chłodzenia!), o czułości 0,08°C. Tak wysoka czułość pozwala np: na diagnostykę izolacji budynków czy zastosowania kamer w medycynie.

 

 

Kamera posiada kolorowy zewnętrzny ekran LCD z aktywną matrycą, która umożliwia obserwację obrazu nawet przy silnym oświetleniu słonecznym. Na ekranie można bezpośrednio odczytać temperaturę 4 ruchomych punktów. Kamera umożliwia korekcję wskazań od współczynnika emisyjności, odległości i wilgotności powietrza. Dla ułatwienia lokalizacji miejsca pomiaru, urządzenie posiada celownik laserowy oraz aparat cyfrowy o rozdzielczości 640 × 480. Dzięki funkcji DuoVison można nałożyć obraz rzeczywisty na obraz termowizyjny. Obrazy zapisywane są na karcie pamięci minSD (2 GB ). Wraz z kamerą dostarczane jest bezpłatne oprogramowanie SATreport standard, które posiada cały szereg funkcji do analizy obrazu, jak np: pomiar w 10 punktach, profile temperatury, histogramy, określenie izoterm. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie szczegółowych badań np: silników, złączy elektrycznych, transformatorów, wad izolacji cieplnej budynków i linii ciepłowniczych itp., a także pozwala na łatwe tworzenie zaawansowanych raportów, składających się ze zdjęcia termowizyjnego, widzialnego, analiz termogramu oraz komentarzy.

pirometry
pirometry@introl.pl