Nowości


VEGAMIP teraz z ATEXem

Sygnalizator poziomu VEGAMIP uzyskał dopuszczenie ATEX do strefy zagrożonej wybuchem gazów. Dzięki temu ma on teraz nowe możliwości aplikacyjne. Do tej pory urządzenie to było dostępne tylko i wyłącznie z dopuszczeniem do strefy pyłowej.

Przypominamy, że VEGAMIP składa się z dwóch elementów – nadajnika i odbiornika. Zasada działania sprawia, że urządzenie to może być alternatywą dla uciążliwych w eksploatacji sygnalizatorów izotopowych. Posiada zdolność do penetracji zbiornika przez ściany wykonane z tworzyw sztucznych, ceramiki oraz innych dielektryków. VEGAMIP jest odporny na trudne warunki aplikacyjne takie jak zapylenie czy oblepienie, a także na wysoką temperaturę (do 450°C). Dodatkową nowością wprowadzoną w sygnalizatorze jest wyjście tranzystorowe (dotychczas było tylko wyjście przekaźnikowe).

poziomy@introl.pl

Nowy System Detekcji GDS

Stacjonarne systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych zapewniają ciągły monitoring atmosfery w celu ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem substancji niebezpiecznych. Powszechnie stosowane centrale systemów detekcji zapewniają jedynie wykrycie przekroczenia zdefiniowanych progów lub wyświetlają stężenia w poszczególnych punkach pomiarowych. Zaawansowane systemy detekcji stosowane w przemyśle chemicznym, energetycznym czy papierniczym zapewniają pełną wizualizację monitorowanego obiektu wraz z archiwizacją wartości zmierzonych, wykresami trendów oraz wydrukiem raportów pomiarowych.

Kompletna ochrona monitorowanego obiektu sprawia, iż są one najbezpieczniejszym rozwiązaniem, jednak często użytkownik nie może pozwolić sobie na tak rozbudowany system.

Zainteresowanie systemem, który spełniać będzie podstawowe funkcję, a dodatkowo szybko zlokalizuje miejsce pojawienia się zagrożenia, przyczyniło się do stworzenia Systemu Detekcji GDS.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów stworzyliśmy systemem zapewniający monitoring oraz rejestrację wartości stężeń zachowując jego kompaktową budowę, a przy tym korzystną cenę. Centrala GDS komunikuje się z detektorami sygnałem cyfrowym zapewniając przez to niższe koszty okablowania systemu.


Współpracuje z 8 detektorami i archiwizuje mierzone wartości stężeń oraz zdefiniowane zdarzenia, takie jak: przekroczenie progów, awaria, czy brak komunikacji. Wartości stężeń rejestrowane przez system mogą zostać odczytane z poziomu panelu operatorskiego (do siedmiu dni wstecz) lub skopiowane do komputera. Centrala wyposażona jest w awaryjne podtrzymanie akumulatorowe pozwalające na pracę systemu po zaniku zewnętrznego zasilania. Dzięki zastosowaniu modułu DRV, system detekcji GDS umożliwia kalibrację poszczególnego detektora nie wyłączając całego systemu. Moduł pozwala na zastosowanie zapętlenia magistrali komunikacyjnej zapewniając poprawną pracę systemu w przypadku jej przerwania. System Detekcji GDS jest nie tylko formalnym spełnieniem wymogów BHP, ale zapewnia bezpieczeństwo poprzez informacje o realnych stężeniach substancji występujących w atmosferze.

gazy@introl.pl

Rejestrator wilgotności, temperatury, CO₂ lub ciśnienia – Humlog 20

Po latach obecności rejestratora wilgotności i temperatury HUMLO10, firma E+E Elektronik wprowadziła na rynek nowe urządzenie – HUMLOG20. Od poprzednika odróżnia go przede wszystkim wyposażenie wyłącznie we wbudowane czujniki wilgotności i temperatury (model THI), dwutlenku węgla (model TCO) lub ciśnienia (model THIP).

HUMLOG20 to typowy rejestrator warunków środowiskowych służący do monitoringu powietrza w pomieszczeniach użyteczności publicznej (muzea, kina, sale wykładowe, poczekalnie, klasy szkolne) i magazynów (farmacja, magazyny żywności, składowiska produktów).

Rejestrator posiada duży wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są parametry wybrane przez użytkownika, a dane rejestrowane są w pamięci cyfrowej o dużej pojemności. Podobnie jak w Humlogu10, użytkownik decyduje zarówno o częstotliwości pomiaru, jak i częstotliwości rejestracji, co wpływa na długość życia baterii oraz pojemności pamięci. Rejestratory HUMLOG20 mogą być łączone z komputerem przez kabel USB lub sieć Ethernet. Szczególnie połączenie urządzeń w sieci Ethernetowej zwiększa wygodę obsługi przy gromadzeniu danych z wielu pomieszczeń.

Z kolei dla monitorowania pomieszczeń, w których przebywają ludzie, szczególnie wskazany jest model TCO. Dwutlenek węgla, który „produkowany” jest przez samych użytkowników pomieszczenia w sposób istotny wpływa na ich samopoczucie, jak i zdolność koncentracji. Właściwa kontrola CO₂ znacząco podnosi komfort pracy. Dodatkowym atutem rejestratora jest możliwość wyposażenia go w funkcję zasilania przez Internet, co uniezależnia rejestrator od baterii.

wilgotnosc@introl.pl

Falownik TECO serii V31 do zanieczyszczonego środowiska i zaawansowanych aplikacji.

Falownik V31 to nowość firmy Teco. Posiada zaawansowane bezczujnikowe sterowanie wektorowe i osiąga 200% momentu rozruchowego przy częstotliwości 0.6 Hz. Zaawansowane funkcje zabezpieczające chronią napęd i silnik elektryczny podłączony do niego.


Podwójne sterowanie pozwala użytkownikowi na wybranie trybu pracy ciężkiej i pracy normalnej dla różnych zastosowań. Falowniki produkowane są także w obudowie spełniającej stopień ochrony IP55. Umieszczenie radiatora na zewnątrz szafki umożliwia zabudowę części sterującej w szafce IP65 bez wentylacji. Całością sterowania falownika zarządza 32-bitowy procesor. Istotna jest również duża liczba programowalnych wejść i wyjść cyfrowych, umożliwiających szerokie zastosowania aplikacyjne falowników V31. Jak zapewnia producent, minimalna żywotność falownika to 10 lat. Zakres mocy pokrywany przez falownik to 5,5 … 30 kW

rejestratory@introl.pl