Aktualności


19 Marca Dniem Automatyka

19 marca to w Introlu Dzień Automatyka. Tradycja obchodzenia święta ludzi związanych z automatyką sięga w naszej firmie lat 90. W tym roku chcielibyśmy jednak zachęcić ludzi automatyki do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Chcemy aby nasza grupa zawodowa – podobnie jak kolejarze, górnicy czy nauczyciele – również miała swoje święto. Zachęcamy więc wszystkich Automatyków do przyłączenia się do tej inicjatywy i wyróżnienie w określony dla siebie sposób dnia 19 marca jako Dnia Automatyka. Wszystkim ludziom z branży z tej okazji przesyłamy może nieco spóźnione, jednakże szczere życzenia samych sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i na polu zawodowych osiągnięć.

Grupa INTROL poszerza zakres usług

Introl SA nabył udziały dwóch kolejnych spółek z branży automatyki przemysłowej, zwiększając tym samym ilość spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Introl. Nowe spółki to Biuro Inżynierskie „ATECHEM” Sp. z o.o. oraz PWP KATOWICE Sp. z o.o.

ATECHEM oferuje usługi dla potrzeb przemysłu w zakresie projektowania i ekspertyz technicznych. Specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa procesowego i obliczeń inżynieryjnych procesów chemicznych. Więcej informacji na temat oferty firmy można znaleźć na stronie www.atechem.pl.

PWP KATOWICE Sp. z o.o. to firma produkująca nowoczesne urządzenia i kompleksowe systemy dla oczyszczalni ścieków. Szczegółowe informacje na temat Spółki – www.pwp.net.pl.

Obecność dwóch nowych firm w Grupie to dowód na to, że staramy się ciągle poszerzać zakres naszych usług tak, aby jeszcze bardziej kompleksowo spełniać oczekiwania przemysłu. Obecnie nasza grupa obejmuje 12 spółek, działających w szeroko rozumianej branży automatyki przemysłowej. W skład Grupy wchodzą firmy produkcyjne, usługowe oraz dystrybucyjne zapewniając naszym klientom kompleksową obsługę w zakresie projektowania, produkcji, kompletacji dostaw, montażu, rozruchu oraz serwisu urządzeń i układów automatyki przemysłowej. Więcej na temat całej Grupy Introl można znaleźć na stronie www.introlsa.pl.

 

Introl na Politechnice Śląskiej

11 marca uczestniczyliśmy w targach pracy organizowanych przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem studentów i absolwentów zainteresowanych pracą w branży automatyki przemysłowej. Mamy nadzieję, że efektem targów będzie poszerzenie grona naszych specjalistów o kolejnych, ambitnych inżynierów.

 

Nowe zakresy akredytowanych wzorcowań Laboratorium Pomiarowego Introl

Miło nam poinformować, że przeprowadzony przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji audit w Laboratorium Pomiarowym Introl zakończył się sukcesem. W dniu 29 lutego 2008 r. PCA rozszerzyło zakres akredytacji w Laboratorium Pomiarowym o następujące zakresy:

  • wzorcowanie pirometrów w zakresie (-10 … 80)°C przy zachowaniu zakresu (150 … 1500)°C,
  • wzorcowanie kamer termowizyjnych w zakresie (-10 … 80)°C i (150 … 1500)°C,
  • wzorcowanie termowizyjnych skanerów liniowych w zakresie jak wyżej.

Obecnie jesteśmy jednym z nielicznych laboratoriów w Polsce posiadającym akredytacje PCA na wzorcowanie pirometrów i kamer termowizyjnych.

Prócz poszerzenia zakresu akredytowanych wzorcowań, Laboratorium Pomiarowe zakupiło kolejne urządzenie do bardzo precyzyjnych pomiarów ciśnienia. Zakupiony ciśnieniomierz firmy Mensor posiada dwa moduły różniące się zakresem i dokładnością:

  • zakres (800 … 1200) hPa i dokładność 0,01% odczytu,
  • zakres (0 … 2500) hPa i dokładność 0,01% zakresu.

 

 

Poszerzenie obszaru akredytowanych wzorcowań oraz stałe doposażanie naszego Laboratorium to efekt ciągłego doskonalenia mającego na celu zapewnienie naszym Klientom najwyższej precyzji i wiarygodności prowadzonych pomiarów. Szczegółowe informacje na temat oferowanych wzorcowań można znaleźć na stronie www.laboratoriumintrol.pl.