Od redakcji


Szanowni Państwo,

Magazyn, który mają Państwo właśnie przed sobą to już czwarte wydanie biuletynu wydawanego przez Przedsiębiorstwo Automatyki i Pomiarów Introl. Sp. z o.o. Tak jak poprzednie numery, tak i wydanie 2/2008 traktuje o zagadnieniach związanych z szeroko pojmowaną automatyką przemysłową, w tym o różnych typach pomiarów niezbędnych w procesach automatyzacji. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w lekturze magazynu przydadzą się naszym Czytelnikom w codziennej działalności.

 

Fotometria to dość skomplikowana dziedzina wiedzy. Jest to jednak bardzo ważny rodzaj pomiarów, przydatny w wielu procesach. Z uwagi na niewystarczającą ilość informacji na temat urządzeń wykorzystujących światło w pomiarach barwy, mętności, stężenia zawiesiny, absorpcji ultrafioletu, w artykule „Światło pracuje dla naszych klientów” staramy się przybliżyć tematykę fotometrii. Metoda fotometryczna jest znacznie tańsza w eksploatacji i mniej skomplikowana dla użytkownika niż tradycyjne metody analizy chemicznej.

Dzięki temu, coraz częściej znajduje ona zastosowanie w różnych branżach przemysłu. Artykuł ten polecamy szczególnej uwadze osób związanych z biotechnologią, przemysłem farmaceutycznym, chemicznym, browarnictwem, cukrownictwem, produkcją wody pitnej, a także przemysłem ciężkim, czyli tymi branżami, w których ciecze odgrywają znaczącą rolę w procesach technologicznych.

Dział „Dobra praktyka” to tym razem swoisty case story, traktujący o rozwiązaniu zastosowanym w największej polskiej firmie zajmującej się wydobyciem i produkcją gazu. Artykuł przedstawia zaistniały problem związany z trudnościami w prawidłowym kalibrowaniu urządzeń do pomiaru ciśnienia i temperatury i wynikających z tego błędów przy fakturowaniu klientów. Problem ten bezpośrednio przekładał się na spadek dochodów firmy. Zastosowanie odpowiednio precyzyjnych kalibratorów, zdolnych do pracy w trudnych warunkach przemysłu gazowniczego, w szybki i sprawny sposób przyczynił się do prawidłowego fakturowania i wzrostu dochodów firmy.

Regulatory działają wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba sterowania procesami. Wykorzystują je chyba wszystkie branże przemysłu, jednak niewielu zapewne zastanawia się kto i kiedy wprowadził regulatory do przemysłu, oraz jakie są teoretyczne przesłanki ich funkcjonowania. Uznaliśmy, iż prawidłowe posługiwanie się jakąkolwiek aparaturą wymaga przynajmniej skrótowej wiedzy na temat ich działania. Przekazanie tej wiedzy jest celem wykładu „Regulacja w oparciu o parametry PID – cz. 1”. Artykuł zamieszczony w „Akademii Automatyki” to pierwsza część wykładu na temat regulacji procesów ciągłych, przy użyciu regulatorów PID. W tej części autor skupia się na przedstawieniu zarysu historycznego rozwoju regulatorów oraz wyjaśnieniu definicji parametrów P, I oraz D. Druga część wykładu, która będzie zamieszczona w następnym wydaniu „Pod Kontrolą” zawierać będzie szczegółowe informacje na temat zasad działania i metod nastaw regulatorów PID.

W magazynie przedstawiamy także najnowsze urządzenia w naszej ofercie oraz najświeższe informacje z życia naszej firmy. Na zakończenie kolejny raz zachęcamy Państwa do dokonywania subskrypcji naszego magazynu, kontaktując się z nami pod adresem introl@introl.pl lub odwiedzając stronę internetową www.podkontrola.pl, na której dostępna jest również elektroniczna wersja aktualnego numeru oraz wydania archiwalne.

Życzę udanej lektury
Jerzy Janota