Aktualności


Introl Sp. z o.o. i Introl Automatyka

Szanowni Klienci i Partnerzy,
pragniemy poinformować, że 2 lipca tego roku, w ramach przeprowadzanej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Introl, do której należy Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. doszło do zbycia na rzecz spółki Introl Sp. z o.o. (będącej również członkiem Grupy Introl) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. stanowiącej Pion Dystrybucyjny.

W wyniku reorganizacji, sprawy sprzedażowe i około- sprzedażowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, serwisu oraz usług Laboratorium Pomiarowego przejął Pion Dystrybucji, który funkcjonuje jako wyodrębniona spółka Introl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach (40-519) ul. Tadeusza Kościuszki 112, (KRS 0000654112, REGON 366135535, NIP 6342882420).
Jednocześnie informujemy, że po przeprowadzonych zmianach spółka Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp. k. będzie się specjalizować w usługach integracji systemów pomiarowych, monitoringu, sterowaniu procesem i systemami wizualizacji, w dostawie, serwisie i uruchomieniach napędów średniego napięcia 6 kV oraz w zakresie branży farmaceutycznej, wdrażaniu systemów skomputeryzowanych służących monitorowaniu i prowadzeniu procesów produkcyjnych i logistycznych, dostarczaniu i modernizacji urządzeń produkcyjnych, a także w szerokim działaniu walidacyjnym.

Reorganizacja, czyli wyodrębnienie dwóch rodzajów działalności do odrębnych spółek i dalsza ich specjalizacja wynika ze strategicznych założeń dla grupy kapitałowej i ma na celu podwyższenie standardów świadczonych usług i sprzedaży w Grupie Introl.
Jednocześnie informujemy, że dane kontaktowe, numery telefonów, numer faksu i adresy e-mail obu spółek pozostają bez zmian. Nie zmieniły się także adresy strony internetowych i cały katalog produktów oferowanych przez Introl Sp. z o.o. oraz usług Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. dostępny jest na www.introl.pl, a bezpośrednich zakupów online możecie Państwo dokonać w naszym e-sklepie pod adresem: sklep.introl.pl.

 

Wyróżnienie od Schneider

Z satysfakcją informujemy o przyznaniu nam wyróżnienia przez niemieckiego producenta armatury i urządzeń do pomiaru ciśnienia, firmy Schneider GmbH. Nasz niemiecki partner docenił tym samym bardzo dobre wyniki sprzedaży jego produktów. Grupa As Schneider to światowy lider w produkcji zaworów blokowych i spustowych, mający swoich reprezentantów i partnerów w 20 krajach na całych świecie. W Introlu rozwiązania tego producenta oferuje dział pomiarów ciśnienia.