Od redakcji


Drodzy Czytelnicy!

Za nami naprawdę gorący okres letniego szaleństwa, a większość z nas wróciła lub wraca do zawodowych obowiązków. Nasi inżynierowie także już wrócili z wakacyjnych wojaży, zapraszamy więc do lektury trzeciego w tym roku numeru „Pod kontrolą”.

Tematyka Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), podobnie jak założenia Rewolucji Przemysłowej 4.0, wydają się zapowiedzią dopiero zbliżającej się przyszłości. Nie jest to jednak tylko zapowiedź, a elementy tej jakże skompilowanej układanki procesów, urządzeń i ludzi są już na wyciągniecie ręki – przynajmniej w niektórych obszarach. Takim przykładem, gdzie idee IIoT w znacznym stopniu stały się rzeczywistością jest bezpieczeństwo. W szczególności dotyczy to systemu bezprzewodowego monitoringu bezpieczeństwa pracowników, przy użyciu detektorów gazowych do ochrony osobistej. Taki system dostępny jest już w Polsce, a jego funkcje, miejsca stosowania i warianty opisał autor „Tematu wydania”.

W „Dobrej praktyce” tym razem poruszamy temat najpopularniejszych mierników ciśnienia – manometrów. Artykuł skupia się na kwestii ich wzorcowania. Autor przybliża w nim 20 najważniejszych aspektów jakie należy brać pod uwagę, aby prawidłowo wywzorcować manometr. W tym kontekście artykuł może być traktowany jak swoiste kompendium dobrych praktyk wzorcowania manometrów.

Spalanie w przemyśle to proces niemal niezbędny do życia większości zakładów. Najczęściej ma ono na celu wytworzenie energii cieplnej niezbędnej do kolejnych procesów. W wyniku spalania niezależnie od rodzaju paliwa, oprócz wytworzenia energii, powstaje także szereg ubocznych składników gazowych zwanych produktami spalania lub spalinami. To właśnie proces spalania, w którym powstają spaliny i jego regulacja są tematem „Akademii automatyki”. Jej autor przedstawia teoretyczne podstawy procesu spalania, wskazując jednocześnie na ekonomicznie, prawnie i ekologicznie uzasadnione wymogi skutecznej kontroli emisji spalin w przemyśle.

Zapraszam do lektury
Wojciech Mutwicki
wiceprezes zarządu