Aktualności


Targowa wiosna

Za nami wiosenny okres targowy. Po targach AUTO

MATICON, pojawiliśmy się także na EXPOPOWER 2012 w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2012 w Bydgoszczy.

Na targach prócz prezentacji naszych rozwiązań dla branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej (m.in. przepływomierze ultradźwiękowe Flexim, sondy radarowe poziomu Vega, falowniki Teco Westinghouse) mieliśmy także okazję do wielu rzeczowych dyskusji na tematy automatyki. Wszystkim naszym Gościom serdecznie dziękujemy za spotkania.

 

 

INTROL Sp. z o.o. doceniony za rozwój

Redakcja Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” we współpracy z Instytutem Nowoczesnego Biznesu, przeanalizowała dane finansowe, efektywność i dynamikę rozwoju ponad 60 tysięcy przedsiębiorstw z Polski. Wysokie wskaźniki INTROL Sp. z o.o. zadecydowały o przyznaniu nam zarówno tytułu „Gepard Biznesu 2011”, jak i „Efektywna Firma 2011”.

 

Przyznane nagrody oraz wiele wcześniejszych wyróżnień i certyfikatów utwierdzają nas w poczuciu dobrze obranej drogi. Wierzymy, że wysoka jakość dostarczanych rozwiązań, wiedza techniczna i profesjonalne wsparcie prowadzą nas do stabilnego wzrostu popartego biznesową wiarygodnością.

 

„Warto być dobrym”

Z wielką satysfakcją chcielibyśmy poinformować, że przystąpiliśmy do Akcji „Warto być dobrym” – największej kampanii edukacyjno – społecznej organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz UNESCO.

Twórcą Akcji „Warto być dobrym” i jej organizatorem jest Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”. Celem akcji jest kreowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych postaw i wzorców pomocy, poszanowania innych, odpowiedzialności oraz rozpowszechnianie idei wolontariatu.

 

Nasza firma zdecydowała się wesprzeć Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach. W ten sposób pomagamy czyniącym dobro, mając nadzieję, że Akcja „Warto być dobrym” przyczyni się do popularyzacji jej szczytnych wartości wśród młodego pokolenia Polaków. Szczegółowe informacje o Akcji: www.wartobycdobrym.pl/

 

Analizatory biogazu od AWITE

Z dniem 1 maja br. niemiecka firma AWITE oraz INTROL Sp. z o.o. podpisały umowę o wzajemnej współpracy. Od tego momentu działamy na terenie Polski jako dystrybutor analizatorów biogazu AWITE, zapewniając dla nich pełny serwis obejmujący także wymiany i kalibrację sensorów u Klienta.

 

 

Firma AWITE Bioenergie GmbH jest producentem analizatorów biogazu. Urządzenia te przeznaczone są do stosowania w biogazowniach, oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz wysypiskach śmieci. Dla Użytkowników dostępne są dwie wersje analizatorów: podstawowa AwiEco, wykorzystywana w aplikacjach z jednym punktem poboru próbki, oraz rozbudowana AwiFlex, która ma możliwość analizowania próbek gazu pochodzącego z kilku różnych punktów.

Analizatory AWITE są wyposażane w sensory do analizy zawartości metanu (CH₄), siarkowodoru (H₂S,) dwutlenku węgla (CO₂), tlenu (O₂) i wodoru (H₂), stosownie do potrzeb konkretnej aplikacji. Unikalna jest możliwość współpracy analizatorów AWITE z urządzeniami mierzącymi inne istotne parametry, jak przepływ (przepływomierze termiczne FCI) lub wilgotność biogazu (czujniki wilgotności E+E). Współpraca z niemieckim producentem rozpoczęła się od szkolenia serwisowego, w którym udział wzięło trzech naszych specjalistów.

Szkolenie, które odbyło sie w dniach 21-24 maja tego roku, obejmowało swym zakresem montaż, uruchamianie i kalibrację analizatorów marki AWITE.

 

Współpraca z Hamiltonem

Od 1 lipca tego roku, na mocy podpisanej umowy, zostaliśmy przedstawicielem na Polskę szwajcarskiego producenta, firmy Hamilton Bonaduz AG. Hamilton znany jest na całym świecie między innymi z wysokiej jakości czujników procesowych. W ramach współpracy INTROL Sp. z o.o. będzie dystrybuował czujniki ph, przewodności oraz tlenu rozpuszczonego (nawet na poziomie ppb!). Niezwykle szeroki asortyment rozwiązań oraz sprawdzona jakość wykonania i stabilność wskazań urządzeń marki Hamilton pozwalają na zastosowanie czujników w każdej gałęzi przemysłu, także w przemyśle ciężkim, energetyce czy przemyśle spożywczym.

 

Laboratorium z nowym zakresem pomiarowym

W czerwcu 2012 roku Laboratorium Pomiarowe INTROL zakupiło nowy termostat cieczowy, który dzięki zastosowaniu specjalistycznej cieczy pracuje w zakresie od 100°C do 240°C. Dzięki nowemu zakupowi pokryty zostanie zakres temperatury w części, w której  Laboratorium nie posiada akredytacji tj. od 140°C do 200°C.

 

Jako wzorzec w termostacie stosowany będzie wysokiej klasy czujnik termometru rezystancyjnego Isotech. Po przeprowadzeniu rozkładów w termostacie oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny PCA, nasz akredytowany zakres pomiarowy ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie od -45°C do 1200°C dla termometrów elektrycznych.