Od redakcji


Drodzy Czytelnicy

Jako to zwykle bywa, po wspaniałej wiośnie szybko przychodzi równie wspaniałe lato. My również nie zwalniamy tempa i przedstawiamy nowy numer naszego magazynu. Tym razem pozwoliliśmy sobie na lekką modyfikację redakcyjną i zastąpiliśmy artykuł z działu Dobra Praktyka, obszerniejszym niż zwykle Tematem Wydania.

Sondy radarowe to najpopularniejsze urządzenia do pomiaru poziomu zarówno cieczy jak i materiałów sypkich. Wiele artykułów w prasie specjalistycznej wielokrotnie podejmowało starania mniej lub bardziej wnikliwych analiz zalet i ograniczeń stosowania fal elektromagnetycznych w pomiarach poziomu. Część publikacji poddaje tę metodę znacznej krytyce, wątpiąc w zasadność jej wykorzystania w warunkach przemysłowych. Autor Tematu Wydania wdaje się w polemikę z owymi ocenami i przedstawia najbardziej praktyczny z praktycznych punktów widzenia na kwestie związane z pomiarem poziomu. Bez marketingowych chwytów czy promocyjnych retuszy. Same fakty poparte kilkunastoletnim doświadczeniem w uruchamianiu sond radarowych na obiektach w całej Polsce.

Termopary to czujniki znane każdej osobie zajmującej się pomiarami temperatury w procesach przemysłowych. Informacje na temat zasady ich działania, typów oraz obszarów zastosowania nie zawsze są jednak dostatecznie zrozumiałe. Z uwagi na to, pierwsza część wykładu Akademii Automatyki stara się przybliżyć tematykę kontaktowych pomiarów temperatury przy użyciu termopar. W części tej autor skupia się na prezentacji zasad funkcjonowania oraz przybliżeniu informacji na temat zróżnicowanych typów termopar.

W części drugiej, do lektury której zapraszamy przy okazji następnego numeru, przedstawimy między innymi istotę błędów obwodów pomiarowych oraz kwestie budowy czujników termoparowych w zależności od zastosowania. Warto zaznaczyć, iż wykład powstał w wyniku współpracy naszej redakcji z redakcją miesięcznika „Automatyka, Podzespoły, Aplikacje”.

Gorąco zachęcam do lektury
Wiceprezes Zarządu Introl Sp. z o.o.
Jerzy Janota