Od redakcji


Drodzy Czytelnicy!

Rok 2023 powoli dobiega końca. Dziękując wszystkim za współpracę pragnę zachęcić do lektury ostatniego w tym roku numeru „Pod kontrolą”. Szczególnie, że tym razem autorzy w całości skupili się na rozwiązaniach redukujących koszty w zakładach.

Sprężone powietrze jeszcze do niedawna uznawane niemal za „darmowe” medium, w ostatnich latach stało się wyjątkowe kosztowne. Z uwagi na drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej wytwarzanie sprężonego powietrza również stało się istotnym kosztem w zakładach. Coraz częściej (i słusznie) poszukiwane są możliwości redukcji kosztów wytwarzania tego medium, a najprościej i najszybciej można to zrobić redukując wycieki. Nieszczelności na instalacjach sprężonego powietrza tworzą przepływ turbulentny generujący sygnał w paśmie ultradźwiękowym. Sygnał ten możemy wykryć za pomocą mierników i kamer ultradźwiękowych. Najnowszy „Temat wydania” skupia się na dwóch takich rozwiązaniach pozwalających w szybki i sprawny sposób lokalizować wycieki sprężonego powietrza.

W „Pod kontrolą” wiele razy pisaliśmy już o konieczności dekarbonizacji przemysłu i poszukiwaniu możliwości redukcji kosztów, w połączeniu z minimalizacją emisji gazów cieplarnianych. Tym razem chcielibyśmy przedstawić jedną z kluczowych dróg jaką może, a nawet powinien podążać przemysł. Drogą tą jest odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego w procesach chłodzenia i grzania. Właśnie o tym zagadnieniu i roli jaką odgrywają w nim przemysłowe pompy ciepła przeczytacie Państwo w „Dobrej praktyce”.

Jeszcze raz dziękuję Państwu za współpracę w 2023 roku i życzę wszelkiej pomyślności i samych sukcesów w nadchodzącym roku.

 

Zapraszam do lektury
Wojciech Mutwicki
prezes zarządu