Na okładce


Analizator BUCHI NIR-Online®
Kontrola procesu w czasie rzeczywistym

Zwiększenie efektywności procesu produkcji:
– ciągła, bieżąca kontrola wielu parametrów produktu
– zmniejszenie ilości produktu niezgodnego ze specyfikacją
– skrócenie czasu procesu
– zwiększenie wolumenu produkcji
– optymalizacja zużycia surowców

Dopasowanie analizatora do każdego procesu:
• analiza widma w zakresie NIR + VIS + obraz
• łatwa zabudowa bezpośrednio w procesie
• integracja z systemem sterowania (Profi bus, Modbus, Ethernet)
• wykonania dla strefy Ex (pyłowej i gazowej)
• łatwa kalibracja z użyciem funkcji AutoCal

e-mail: nir@introl.pl